Den här konferensen är avslutad
20 maj, Webbinarium

Välkomna till ett webbinarium om termiska energilager!

Ackumulatortankar är vanliga i svenska fjärrvärmesystem, men andra typer av termiska lager är sällsynta. Under det här webbinariert lyfter vi erfarenheter från två energibolag som valt att satsa på innovativa lagringstekniker.

Mälarenergi har valt att konvertera outnyttjade oljebergrum till vattenlager bland annat för att kunna optimera produktionen och förbättra leveranssäkerheten. Mälarenergi berättar om hur de har resonerat kring beslutet att satsa på storskalig lagring i bergrum. På webbinariet får vi veta mer om hur planen för att använda lagren ser ut och vad som ligger bakom investeringsbeslutet.

Tekniska verken i Linköping har undersökt olika typer av lagringskoncept för att kunna tillvarata värmeöverskott från avfallsförbränning. Tillsammans med Hydroc Energy Storage undersöker de nu möjligheterna till en pilotanläggning där ett nytt lagringskoncept ,som baseras på borrhål med sprickzoner, ska testas.