Den här konferensen är avslutad
5 maj, Webbinarium

Geotermi – erfarenheter av DjupGeo och tankar om framtiden

Är geotermisk värme ett alternativ för morgondagens fjärrvärme? Energiforsk bjuder in till ett webbinarium om Geotermisk värme.

Under webbinariet får vi veta mer om försök och erfarenheter på området. Bland annat får vi ta del av ett projekt som genomförs av Göteborg Energi där de lokala geologiska och systemmässiga förutsättningarna för geoteknisk värme på större djup undersöks. Götene Vatten & Värme, Skara-, Skövde- och Vara Energi undersöker alternativ för att få en mer klimatsmart förbränning. Tillsammans gör de här fyra energibolagen en översiktlig förstudie för att se om någon, eller alla, kan ha förutsättningar för att gå vidare med en geotermisk anläggning. Vi får ta del av senaste nytt från studien under webbinariet.

Erfarenheter från ST1:s borrningar i finska Esbo och en mer övergripande bild av potentialen och kritiska utvecklingsfrågor presenteras också under webbinariet.

Energiforsk värmekluster kommer tillsammans med innovationsklustret Varmt & kallt att genomföra ytterligare träffar om geotermi under året. Signhild Gehlin från Svenskt Geoenergicentrum kommer att berätta om en kommande träff och dessutom delta i den avslutande diskussionen.