Illustrerande systembilder

Illustrerande systembilder

Här har vi tagit fram systembilder för flexibilitetsalternativ i fjärrvärmenät och en flexibilitetsmatris. Syftet är att illustrera vilken roll termiska energilager har i energisystemet och de nyttor som termiska energilager och andra flexibilitetsalternativ kan bidra med i ett fjärrvärmesystem.

Du är välkommen att fritt använda bilderna om du refererar till Energiforsk och programmet Termiska Energilager. Det finns också fristående ikoner som du själv kan ladda ner och använda för att sätta ihop en bild. Villkoret för användning är det samma som för systembilderna.

Illustrationerna har tagits fram på uppdrag av programstyrelsen i Termiska Energilager av Fredrik Martinsson, Markus Wråke och illustratörerna Benjamin Smith och Pertti Salonen.

Flexibilitetsalternativ från fjärrvärme

Flexibilitetsalternativ från fjärrvärme, med numrering

Flexibilitetsmatris

Flexibility options from district heating

Flexibility options from district heating, numbered

FlexibilityMatrix

Presentation för nedladdning

Ikoner för nedladdning