Om programmet

Varför Termiska energilager?

Fjärrvärmebolag och andra aktörer som utvecklar och implementerar nya energilösningar kommer att ha stor nytta av att delta i programmet. Det handlar både om att kunna använda programmets resultat och att få tillgång till ett värdefullt erfarenhetsutbyte mellan de olika deltagarna.

Några av fördelarna med att ta fram ny unskap gemensamt är:

  • En delad och begränsad kostnad för att lösa gemensamma problem.
  • Rätt prioritering av forskningsfrågor genom en omfattande omvärldsbevakning och en kontinuerlig dialog mellan företag, myndigheter och forskare.
  • Tillgång till ett strukturerat nätverk av (o)likasinnade personer att utbyta idéer och erfarenheter med.
  • En möjlighet att påverka inriktningen på forskningen genom att delta i styrgrupp och fokusgrupp.
  • Direkt tillgång till forskningsresultat och lösningar i forskningens framkant.

Under åren 2018 till december 2020 kommer arbetet att drivas inom åtta olika arbetspaket. Det första arbetspaketet är en plattform för erfarenhetsutbyte och bildar en bas för de övriga paketen. Fem arbetspaket innehåller forskning och utveckling med olika teman. De bildar kärnan i programmet tillsammans med det arbetspaket som samlar demonstrations- och pilotprojekten. Ett övergripande arbetspaket består av programledning, kommunikation och resultatspridning.