Organisation

Så här är vi organiserade

Termiska energilager drivs av Energiforsk och leds av en styrelse som består av representanter från de företag och organisationer som finansierar programmet.

Det är programmets styrelse som beslutar om strategisk inriktning och vilka enskilda projekt som ska genomföras. Arbetet drivs i arbetspaket varav fem stycken innehåller forskning och utveckling på olika teman. Till de här arbetspaketen knyts fokusgrupper som består av sakkunniga från de företag och organisationer som deltar i programmet. I fokusgrupperna kan både konsulter och forskare ingå.

För att få bästa möjliga utformning och inriktning kommer projektidéer att diskuteras av fokusgrupper och projektutförare. Målet är att det resulterar i färdiga projektförslag som fokusgrupperna rekommenderar programstyrelsen att fatta beslut om finansiering av. 

Utvärdering av projekt och rapport

Här till höger finns den mall för utvärdering av projekt och slutrapporter som ska fyllas i efter varje avslutat projekt. Det handlar exempelvis om att kontrollera att projektet uppfyllt sina mål, att resultaten är användbara och att rapporten har lyft fram ny kunskap för energiindustrin eller andra intressenter. 

 

 

 

Här laddar du ner utvärderingsmallen