Elektra fram till 2017

Elektra till 2017

Föregångaren till Elkraft var Elektra – ett utvecklingsprogram som under många år byggde upp kompetens inom elkraftsteknik på universitet och högskolor.

Elektraprogrammet drevs i samverkan mellan intressenter i energiindustrin och Energimyndigheten. Programmet innebar en långsiktig kompetensförsörjning till industrin och att forskningsproblem kunde lösas i samverkan mellan högskola och industri. Hela 167 avhandlingar har lagts fram varav 67 doktorsavhandlingar sedan 1992.

Forskningsrapporter från programmet mellan 2015 och 2017 finns på Elkrafts webbsida. Äldre Elektrarapporter hittar du i Rapportsök

Ladda ner