Rapport

Harmonics and Wind Power

Här behandlas ett antal aspekter relaterade till vågformsdistorsion i samband med vindkraftverk. Forskarna har kartlagt problemen och även tillämpat och utvecklat metoderna för att begränsa distorsion.

Kunskapen har ökat särskilt när det gäller spridningen av övertoner genom vindparkerna. Det handlar om en spridning från turbinerna till det offentliga nätet, mellan olika turbiner och från det offentliga nätet till uppsamlingsnätet.

Kunskapen har tillämpats speciellt på effekten av kondensatorpåkopplingar på vindkraftsanläggningar och på spridning av olika typer av störningar från solcellsinstallationer till lågspänningsnätet.

Nyheter

Nya rön om gasens roll i Sverige

En ny studie visar att biogas och vätgas har stor potential i omställningen till ett klimatneutralt svenskt energisystem och att ny gasinfrastruktur kan avlasta elnäten. Industrisektorn och tyngre transporter är branscher som gynnas mest.

23 jun 2021 - Energisystem


Energisektorns väg mot nollutsläpp

International Energy Agency's roadmap för energisektorns väg mot nollutsläpp, sprids över världen. Igår presenterade Timur Gül från IEA rapportens viktigaste resultat för 350 deltagare under ett webbinarium i Energiforsks regi.

22 jun 2021


Hur ska svåra situationer hanteras i reglerade vattendrag?

Med avstamp i en metodhandbok för vattenhantering har sju dammägare i Ångermanälven testat metodens arbetssätt och nått goda resultat.

21 jun 2021 - Vattenkraft


Vårt värmekluster fortsätter

Nu samlar vi ännu fler som vill vara en del i utvecklingen av fjärrvärme- och kylsystemen. Energibolag, fastighetsbolag, konsulter, teknikleverantörer, utvecklare och forskare inom uppvärmningssektorn – alla kan vara med!

14 jun 2021 - Värme och kyla


Svetsning av fjärrvärmerör kan underlättas

Under de senaste åren har flera fjärrvärmebolag upplevt problem med svetsning av fjärrvärmerör. Därför drogs projektet Svetsbarhet i fjärrvärmerör i gång. Resultaten visar att problemen beror på otillräcklig avmagnetisering av stålrören efter tillverkning.

24 maj 2021


Nyhetsarkiv

Ladda ner

Om rapporten

Rapportnummer

2018:469

Författare

Daphne Schwanz, Math Bollen, Luleå University of Technology