Rapport

Harmonics and Wind Power

Här behandlas ett antal aspekter relaterade till vågformsdistorsion i samband med vindkraftverk. Forskarna har kartlagt problemen och även tillämpat och utvecklat metoderna för att begränsa distorsion.

Kunskapen har ökat särskilt när det gäller spridningen av övertoner genom vindparkerna. Det handlar om en spridning från turbinerna till det offentliga nätet, mellan olika turbiner och från det offentliga nätet till uppsamlingsnätet.

Kunskapen har tillämpats speciellt på effekten av kondensatorpåkopplingar på vindkraftsanläggningar och på spridning av olika typer av störningar från solcellsinstallationer till lågspänningsnätet.

Nyheter

Ny rapport om elnätens automatisering - mänsklig tillit i fokus

Har svenska hushåll tillit nog för att hantera den genomgripande förändring av samhället som det skulle innebära att implementera smarta elnät?

27 jun 2022 - Trygg elförsörjning


Fyra år av forskning på en dag – konferens om hållbar vattenkraft

Hur ställer vi om vattenkraften till moderna miljövillkor? Det var temat på slutkonferensen för Vattenkraftens miljöforskningsprogram.

23 jun 2022 - Vattenkraft


Markus Wråke till regeringens nya elektrifieringsråd

Regeringen har som en del av Elektrifieringsstrategin tillsatt ett elektrifieringsråd som ska stödja regeringens arbete med att genomföra den nya strategin. En av de utsedda ledamöterna är Energiforsks vd Markus Wråke.

23 jun 2022


Näringspellets av slam och aska sluter kretslopp och skapar cirkulär ekonomi

Att producera näringspellets av skogsindustriella restprodukter kan sluta kretslopp och skapa möjligheter för en cirkulär ekonomi.

22 jun 2022


Banbrytande övervaknings- och skyddsmetoder för lindningskopplare revolutionerar elbranschen

Övervaknings- och skyddsmetoder för lindningskopplare (on-load tap changers/OLTC), kan förutsäga och minimera oplanerade avbrott och säkerställa avbrottsfri strömförsörjning.

20 jun 2022 - Trygg elförsörjning


Nyhetsarkiv

Om rapporten

Rapportnummer

2018:469

Författare

Daphne Schwanz, Math Bollen, Luleå University of Technology