Syntes av tidigare FoU

Nya vindar för vindkraften

Vindforsks slutsyntes, från maj 2018, visar på bredden i forskningsprogrammet. Vi hoppas att den kan öka intresset för resultaten från de olika projekten och för all den nya kunskap som forskningen har bidragit till.

Vindforsk startade i januari 2001 och här redovisas resultat från den fjärde programperioden från år 2013 till och med det andra kvartalet 2018. Programmet finansierades då av Energimyndigheten tillsammans med kraftbolag, nätägare, projektörer och andra aktörer i vindkraftsindustrin. 

Vindforsk har framgångsrikt fört samman branschens behov av ny kunskap med kompetens och kreativitet i akademin. Programmet har erbjudit de olika aktörerna en unik möjlighet att samarbeta med högskolor och andra kvalificerade utförare.

Energibranschen står inför stora och spännande utmaningar. De resultat som presenteras här hoppas vi kan inspirera till nya idéer och kontakter i energibranschen. Trevlig läsning!