Mål och innehåll

Programmets forskningsområden

Programmet har fem forskningsområden som här beskrivs i korthet. I programbeskrivningen utvecklas och exemplifieras varje frågeställning mer i detalj.

Kostnadseffektiv produktion. Hur ser en framställning av biodrivmedel till 10, 25 och 50 procent lägre kostnad än idag ut och vad krävs för att nå dit?

Energieffektivitet för biodrivmedel. Vad är energieffektivitet för biodrivmedel och är det möjligt att ta fram ett mått som koldioxid per km som kan jämföras med fossila bränslen?

En breddad råvarubas. Att identifiera och börja nyttja fler geografiskt mer närliggande och hållbara råvaror.

Effekter av nationell produktion. Att identifiera, kvantifiera och maximera nyttan av de arbetstillfällen och andra samhällsnyttor som en inhemsk produktion av biobränsle medför.

Biodrivmedlens allokering. På vilken grund olika styrmedel ska utformas för att gynna en för samhället optimal allokering av de biodrivmedel som finns tillgängliga.