Om programmet

Ny och användbar kunskap

Det här forskningsprogrammet, som nu är avslutat, ska generera ny kunskap av värde för industrins innovationsprocesser och för företagens konkurrenskraft i övrigt. För att det ska hända är följande punkter viktiga:

  • Resultaten ska ha tydliga mottagare i form av industriföretag och myndigheter som behöver ny kunskap för att kunna driva sina respektive frågor vidare med kraft.
  • Programmet ska attrahera kvalificerade forskare och andra sökande med goda forskningsidéer.
  • De projekt som ingår ska bygga vidare på redan känd kunskap så att den samlade kunskapsmassan inom biodrivmedelsområdet ökar.
  • Programmet ska kommunicera och blir känt på bred front i industrin och akademien och ska samverka med andra program med liknande inriktning
  • Programmet stävar efter att vara internationellt.