Om programmet

Om programmet

Inom underhållsområdet är det väsentligt att hantera de utmaningar som elnätsföretag står inför med ett åldrande elnät, den nya elnätregleringen och de villkor som kommer att styra underhållsplaneringen.

Åldrandet av elektriska nät är en naturlig process som påskyndas av slitage, korrosion och av elektrisk och mekanisk utmattning i det material som används. Åldrandet påverkar prestanda i de elektriska apparaterna och dess mekaniska fundament och infästningar.

Underhållssatsningar i elnätet kan initieras av olika skäl, kategoriserat enligt nedan:

 • Riskanalysresultat
 • Tekniskt motiverade åtgärder
 • Ekonomiskt motiverade åtgärder
 • Externt motiverade åtgärder, p.g.a. myndighets- och kundkrav

Det är baserat på dessa motiv som gränsvärden sätts för när underhåll ska ske, och som indi-katorer för att mäta tillståndet i nätet specificeras.

Målet med programmet är att ge ett bättre tekniskt och finansiellt underlag för beslut kring underhållssatsningar i elnätet, för att bevara eller höja prestandan. Idéproduktionen initieras främst från de problem och behov som finns hos elnätsföretagen. Tanken är att programmet ska vara flexibelt och alltid öppet för nya idéer och inriktningar inom fokusområdet.

Planerade programstyrelsemöten:

 • PSM1/2023: 230223 (digitalt alternativt fysiskt)
 • PSM2/2023: 230503 (fysiskt)
 • PSM3/2023: 230830-31 (fysiskt)
 • PSM4/2023: 231207 (hybrid)
 • Pre-PSM1/2024: 240216 (digitalt)
 • PSM1/2024: 240223 (digitalt)
 • PSM2/2024: 240528 (fysiskt, Energiforsk)
 • PSM3/2024: 240919 (digitalt)
 • PSM4/2024: 241203 (digitalt)

Ladda ner programbeskrivningen