Om programmet

Om programmet

Inom underhållsområdet är det väsentligt att formulera de utmaningar som elnätsintressenterna står inför med den nya elnätregleringen och de villkor som kommer att styra underhållsplaneringen.

Drivkrafterna till att ett fysiskt elnät upprätthålls och sköts kan delas in i fyra grupper:

  • Företagets egna kommersiella drivkrafter
  • Riskanalysresultat
  • Tekniska drivkrafter
  • Externa drivkrafter, som myndighets- och kundkrav.

Det är de här drivkrafterna som sätter gränsvärden för hur man kan driva elnätet och vilka indi­katorer som kan användas för att mäta tillståndet i nätet.

Drivkrafterna till att ett fysiskt elnät upprätthålls och sköts kan delas in i fyra grupper:

  • Företagets egna kommersiella drivkrafter
  • Riskanalysresultat
  • Tekniska drivkrafter
  • Externa drivkrafter, som myndighets- och kundkrav.

Det är de här drivkrafterna som sätter gränsvärden för hur man kan driva elnätet och vilka indi­katorer som kan användas för att mäta tillståndet i nätet.

Åldrandet av elektriska nät är en naturlig process som påskyndas av slitage, korrosion och av elektrisk och mekanisk utmattning i det material som används. Åldrandet påverkar prestanda i de elektriska apparaterna och dess mekaniska funda­ment och infästningar.

Målet med programmet är att ge ett bättre tekniskt och finansiellt underlag för beslut kring olika satsningar i elnätet för att bevara eller höja prestandan. Idéproduktionen initieras främst från de problem och behov som finns hos elnätsföretagen. Tanken är att programmet ska vara flexibelt och alltid öppet för nya idéer och inrikt­ningar inom fokusområdet.

 

Ladda ner programbeskrivningen