Rapport

Kostnads-/nyttoanalys för bestämning av dimensionerande flöde för dammanläggningar

Här beskrivs en metodik som kompletterar de befintliga riktlinjerna för att bestämma dimensionerande flöde för dammanläggningar. Beskrivningen ska ge vägledning för att bestämma dimensionerande flöde främst där en rimlighetsbedömning indikerar att dimensionerande flöde bör ligga mellan ett 100-årsflöde och ett klass I-flöde.

Ju högre dammsäkerhetsklass en damm har desto högre är kraven på säkerhetsmarginal mot dammhaveri. Anläggningar i dammsäkerhetsklass A, B och C ska klara att avbörda ett tillrinnande flöde med en återkomsttid på minst 100 år. Metodiken som föreslås här anger också att anläggningar i dammsäkerhetsklass A och, B där ett haveri vid höga flöden ger stora konsekvenser, alltid får beräknat högsta flöde som dimensionerande flöde. Det anges också i de befintliga riktlinjerna.

Metodiken beskrivs i rapporten och i två flödesscheman. Rapporten innehåller också fyra tillämpningsexempel.

Nyheter

Så stärks det europeiska beståndet av ål

Det europeiska beståndet av ål är allvarligt hotat vilket sannolikt beror på en mängd orsaker där vattenkraftens påverkan är en. Sedan 2011 genomför Energiforskprogrammet Krafttag ål konkreta åtgärder för ålens bevarande.

26 maj 2023 - Vattenkraft


Stort intresse för gröna kolatomer – så var första webbinariet inom nya klustret

Hur stor betydelse har kolinfångning för att vi ska kunna nå netto noll målen till 2050? Vad är fördelarna med grön metanol som fartygsbränsle? Och vilka synergieffekter kan uppstå genom samarbete över industrigränser?

16 maj 2023 - Värme och kyla


Kunden i fokus i nya Futureheatprojekt

Kunders vilja att bidra till energisystemets effektivitet skulle kunna skynda på energiomställningen. ”Det finns både ekonomiska och miljömässiga fördelar för kunder att engagera sig i sin energianvändning, och det märks ett stort engagemang för det just nu”.

15 maj 2023 - Värme och kyla


Reformen av elmarknaden kan ge mer väderberoende el och kärnkraft

Dubbelsidiga prisskillnadskontrakt, CFD:er, kan bidra till ökade investeringar i väderberoende elproduktion och kärnkraft, men för reglerbar elproduktion behövs kapacitetsmekanismer. Den statliga inblandningen kommer dock att bekostas av konsumenterna. Det var några slutsatser under Energiforsks studiosamtal om EU-kommissionens förslag för att reformera elmarknaden.

12 maj 2023


Syrgasens användningsområden kartlagda i ny rapport

Miljoner ton syrgas kommer att produceras som en biprodukt varje år om expansionen av vätgasproduktion från elektrolysörer fortsätter att öka. Men kunskapsläget om syrgasens marknadsförutsättningar är lågt inom branschen.

11 maj 2023 - Energisystem


Nyhetsarkiv

Om rapporten

Rapportnummer

2020:704

Författare

Jonas Persson, Magnus Jewert och Johan Östberg