Rapport

Kostnads-/nyttoanalys för bestämning av dimensionerande flöde för dammanläggningar

Här beskrivs en metodik som kompletterar de befintliga riktlinjerna för att bestämma dimensionerande flöde för dammanläggningar. Beskrivningen ska ge vägledning för att bestämma dimensionerande flöde främst där en rimlighetsbedömning indikerar att dimensionerande flöde bör ligga mellan ett 100-årsflöde och ett klass I-flöde.

Ju högre dammsäkerhetsklass en damm har desto högre är kraven på säkerhetsmarginal mot dammhaveri. Anläggningar i dammsäkerhetsklass A, B och C ska klara att avbörda ett tillrinnande flöde med en återkomsttid på minst 100 år. Metodiken som föreslås här anger också att anläggningar i dammsäkerhetsklass A och, B där ett haveri vid höga flöden ger stora konsekvenser, alltid får beräknat högsta flöde som dimensionerande flöde. Det anges också i de befintliga riktlinjerna.

Metodiken beskrivs i rapporten och i två flödesscheman. Rapporten innehåller också fyra tillämpningsexempel.

Nyheter

Insektsangrepp i skogen minskas med bioaska

Gnagskador från snytbaggen minskar när barrskogsplantor gödslas med kisel. Maria Greger på Stockholms universitet, har nu följt upp de studier som gjordes i växthus under 2023, med en studie i fält. Även fältstudien visar att bioaskan ökar kiselhalten i skogsplantorna, som i sin tur ökar motståndet mot insektsangrepp. Skador från snytbaggen leder till stora kostnader för skogsbruket, så ett botemedel är välkommet.

21 feb 2024


Nu blir det enklare att upphandla slaggrus: "Kan minska klimatpåverkan från infrastruktur"

Ett Energiforskprojekt har tagit fram dimensioneringsunderlag och materialparametrar som ska kunna öka användningen av slaggrus vid anläggning av till exempel vägar. Det kan leda till att stora infrastrukturprojekt kan minska sin klimatpåverkan i framtiden genom att välja ett så kallat alternativt konstruktionsmaterial.

19 feb 2024 - Värme och kyla


17 rekommendationer ska bevara den svenska laxstammen

Det finns ett behov av moderna rekommendationer för hur urval och parning av avelsfisk och hantering av yngel bör ske för att optimera den genetiska variationen och för att värna om den biologiska mångfalden. I en ny rapport presenteras 17 rekommendationer för ett strategiskt avelsarbete.

12 feb 2024 - Vattenkraft


Hur hög är acceptansen för biobränslen?

Jenny Westerberg på Profu har undersökt hur acceptansen för biobränslen ser ut i Sverige och inom EU.

8 feb 2024


Pressmeddelande: Så mycket påverkas elpriset av temperatur och vind

En grad lägre temperatur höjer elpriset med i snitt 4 öre i Sverige, en grad högre temperatur sänker priset lika mycket. Ändras i stället vindstyrkan med 1 meter per sekund påverkas elpriset med i snitt 11 öre, nästan tre gånger så mycket. Det visar en ny rapport från forskningsföretaget Energiforsk.

6 feb 2024


Nyhetsarkiv

Om rapporten

Rapportnummer

2020:704

Författare

Jonas Persson, Magnus Jewert och Johan Östberg