Rapport

Impact on electricity prices of added generation in southern Sweden

A study about the impact on electricity prices of more electricty generation in southern Sweden. How much would it have mattered in the autumn of 2021 and what does that tell us about the way forward?

The study finds that greater capacity to produce electricity in southern Sweden would likely have reduced prices significantly during the autumn of 2021. If, hypothetically, Ringhals 1 and 2 had been operating, prices in SE3 and SE4 during September-November 2021 could have been 30-45% lower than observed. Similarly, with an additional 3.5 GW of offshore wind capacity in SE4, prices in SE3 and SE4 could have been 35-50% lower than observed in the same period. Grid bottlenecks are the main reason for the large price reduction in southern Sweden – most of any additional power generation would have been ’trapped’ in southern Sweden.

Nyheter

Miljöfarlig gas ska fasas ut i nytt elnätsprojekt

SF6-gas har länge varit en viktig komponent inom högspänningsindustrin, men dess påverkan på miljön väcker oro. Guillermo Moral Otegui, masterstudent vid KTH, genomför nu ett exjobb som syftar till att hitta mer hållbara alternativ till gasen.

25 sep 2023 - Trygg elförsörjning


Elektrifieringens roll i transportsektorns omställning diskuteras på eComExpo

Energiforskprojekten "Ett elsystem för elfordon" och "2030-pusslet" kommer att vara värd för två rundabordssamtal på eComExpo med fokus på elektrifieringens betydelse för transportsektorns omställning.

20 sep 2023 - Energisystem


Hundratals intresserade av SVC:s nya webbinariesatsning

Att det finns ett stort intresse för forskning och utveckling av teknik, system och metoder för vattenkraft och dammar syns tydligt i antalet deltagare på SVC:s nya serie med lunchwebbinarium.

19 sep 2023 - Vattenkraft


Energiforsk fokuserar på samhällsnytta i nytt ägardirektiv

Energiforsk ska initiera och bedriva energiforskning för att bidra till ett robust och hållbart energisystem, och fortsätta vara politiskt oberoende. De syftena har företagets ägare förtydligat i ett uppdaterat ägardirektiv.

11 sep 2023


Virtuellt kraftverk kan öka intäkterna för solcellsägare

Currently är ett virtuellt kraftverk som företaget CheckWatt tagit fram. Genom att ansluta sina solcellspaneler till det virtuella kraftverket kan solelproducenter sälja stödtjänster.

5 sep 2023


Nyhetsarkiv

Om rapporten

Författare

Markus Wråke, Anders Kofoed-Wiuff, Victor Duus Svensson, Janos Hethey