Rapport

Impact on electricity prices of added generation in southern Sweden

A study about the impact on electricity prices of more electricty generation in southern Sweden. How much would it have mattered in the autumn of 2021 and what does that tell us about the way forward?

The study finds that greater capacity to produce electricity in southern Sweden would likely have reduced prices significantly during the autumn of 2021. If, hypothetically, Ringhals 1 and 2 had been operating, prices in SE3 and SE4 during September-November 2021 could have been 30-45% lower than observed. Similarly, with an additional 3.5 GW of offshore wind capacity in SE4, prices in SE3 and SE4 could have been 35-50% lower than observed in the same period. Grid bottlenecks are the main reason for the large price reduction in southern Sweden – most of any additional power generation would have been ’trapped’ in southern Sweden.

Nyheter

Svenskt centrum för hållbar vattenkraft – ny teknik och biologisk mångfald

Energiforsk driver tillsammans med Luleå tekniska universitet Svenskt centrum för hållbar vattenkraft, under de kommande fem åren. Det är Energimyndighetens största kompetenscentrum med en budget på 280 miljoner.

24 mar 2023


Energiforsk i internationellt vätgasprojekt

Energiforsk är en av 44 partners i det internationella vätgaskonsortiet BalticSeaH2 i Östersjöregionen. Projektet syftar till att skapa en vätgasekonomi, öka energisäkerheten och minska beroendet av fossila energikällor. Planerad omsättning är cirka 360 miljoner kronor under fem år.

21 mar 2023


Pressmeddelande: Energibranschen investerar i forskning om hållbara elnät

Nu startar Energiforsk och 47 aktörer från energibranschen forskningsprogrammet "Elnätens hållbara teknikutveckling och digitalisering" med en budget på totalt 11 miljoner kronor.

20 mar 2023 - Trygg elförsörjning


3 tips på hur organisationer kan nå bortom mål- och intressekonflikter

Samarbete och förståelsekultur, det är två viktiga pusselbitar för hur organisationer kan nå bortom mål- och intressekonflikter i energiomställningen, enligt Johan Holmén, doktor i fysisk resursteori vid Chalmers.

17 mar 2023 - Värme och kyla


Aska kan skydda mot snyltbaggen: Kostar skogsindustrin hundra miljoner årligen

Tack vare askans höga halt av kisel kan återföring av aska i svenska skogar ökar både produktionen av biomassa och stärka trädens motståndskraftighet mot snyltbaggen.

9 mar 2023 - Värme och kyla


Nyhetsarkiv

Om rapporten

Författare

Markus Wråke, Anders Kofoed-Wiuff, Victor Duus Svensson, Janos Hethey