Den här konferensen är avslutad
8 juni, Digitalt

Hur kan elnätsbolagen skapa ett tillförlitligt och robust elnät?

Programmet Risk- och tillförlitlighetsanalys är halvvägs genom sin programetapp som har som syfte att ta fram nya modeller och beslutsprocesser för att öka elnätens tillförlitlighet. I det här webbinariet kan du ta del av resultaten som kommit fram hittills i programmet.

Elavbrott, digitala verktyg som slås ut, skador på maskiner inom industrin, bensinpumpar som slutar fungera; detta är bara några konsekvenser som påverkar människor och företag om elnäten fallerar.

Energimarknadsinspektionen ställer högre krav på kompetens inom risk- och tillförlitlighetsanalys hos elnätföretagen idag. Ett åldrande elnät och kapacitetsbrist är bidragande faktorer till det ökade behovet av kompetens, samt att utvecklingen internationellt pekar på att tillförlitlighetsanalyser kommer att användas för att planera investeringar i större utsträckning i framtiden. 

I det här webbinariet kommer du att få ta del av de resultat som kommit fram i programmet Risk- och tillförlitlighetsanalys hittills. Ta del av de metoder, analyser och tillämpningar som forskarna arbetar med, hör vad programmets ordförande spår om framtiden och lyssna på paneldiskussionen vid slutet av dagen. 

Det här webbinariet vänder sig främst till elnätsföretag, myndigheter, politiker, konsultföretag, kommuner, universitet och högskolor. 

Se alla pågående projekt inom programmet här