Seminarier

Seminarier och workshops om vattenkraftsbetong

Betongtekniskt program vattenkraft ordnar seminarier och workshops. Varje år ordnas konferensen Kraftindustrins betongdag tillsammans med Energiforsk betongtekniskt program för kärnkraft samt Vattenfall. Arrangemanget hålls i Älvkarleby på Älvkarlebylaboratoriet.