Organisation

Organisation

Styrgruppen för Betongtekniskt program vattenkraft tar beslut om vilka projekt som ska bedrivas i programmet, följer genomförandet och bidrar till kommunikation av resultaten.

Styrgruppen för Betongtekniskt program vattenkraft består av:

Andreas Karlstedt, Jämtkraft

Carl-Oscar Nilsson, Uniper/Sydkraft Hydropower

Fredrik Nilsson, Skellefteå Kraft

Johanna Feldtman, Statkraft

Jonas Bergfors, SKB

Katarina Lager, Tekniska Verken

Mats Persson, Vattenfall

Per Fektenberg, Fortum

Ordförande i styrgruppen är Monika Adsten, Energiforsk. Programmet har också en adjungerad teknisk expert, Martin Rosenqvist från AFRY, som hjälper till och utvecklar verksamheten.