Presentation betong, berg och dammsäkerhet 20160908

Det här gör vi inom betong, berg och dammsäkerhet

Energiforsk har flera program där man arbetar med betong- och bergfrågor inom vattenkraftsområdet. För att ge en överblick bjöd Energiforsk in till en presentation av denna verksamhet. Se presentationerna genom att klicka på respektive namn.

09:30

Välkommen

Sara Sandberg och Monika Adsten, Energiforsk

09.35

Stiftelsen Bergteknisk Forskning, BeFo

Per Tengborg, BeFo/Anders Isander, Uniper

10:05

Vad pågår i SVC inom områdena betong/berg?

Richard Malm och Fredrik Johansson, KTH

10.40

Bensträckare

 

10:50

Syntes av Betongtekniskt program Vattenkraft 2013-2016

Holger Ecke, Vattenfall och
Manouchehr Hassanzadeh, Sweco

11:30

Dammsäkerhetstekniskt utvecklingsarbete

Marie Westberg Wilde, Energiforsk/ÅF