Kraftindustrins betongdag 2017

Kraftindustrins berg- och betongfrågor

Energiforsks betongtekniska program inom vattenkraft och kärnkraft bjöd den 21 och 22 mars, 2017, tillsammans med Vattenfall in till den traditionsenliga Kraftindustrins Betongdag i Älvkarleby. Årets tema var kraftindustrins berg- och betongfrågor.

Program:

Tisdag 21 mars: Studiebesök och middag

17.00

Registrering samt visning av Älvkarlebylaboratoriet

17.45

Mingel och fördrink på Älvkarlebylaboratoriet

19.00

Middag på Turisthotellet, Älvkarleby

 

Onsdag 22 mars: Seminarium Kraftindustrins berg- och betongfrågor

08.30

Registrering

9.00

Inledning, Monika Adsten, Energiforsk

9.10

Översikt stag och förankringar, Lennart Elfgren, LTU

9.25

Spännarmeringar och bergstag i vattenkrafts- och kärnkraftstillämpningar samt korrosion i bergbultar, Peter Lundqvist, Vattenfall

   

09.50

Kaffe

10.15

Metoder för att tillståndsbedöma stag och förankringar, Peter Ulriksen, LTH

10.30

Inverkan på bärförmågan av slaka bergsförankringar under betongdammar med hänsyn till nedbrytning, Rikard Hellgren, KTH/WSP

10.45

BeFo förstudie: Samverkan mellan förankringsstag, bruk och berg, Manouchehr Hassanzadeh, SWECO/LTH

11.00

Infästningar i betongkonstruktioner, Rasoul Nilforoush, LTU

11.15

Provningsmetoder för tillstånds- och livslängdsbedömning, Mårten Janz, ÅF AB

11.30

Lunch

12.30

Tillståndsbedömning av bergförankringar i kylvattenkanaler på Olkiluoto, Timo Kukkola, TVO

12.40

Åtgärder för att säkerställa livslängd i bergspaltsutrymmen på Ringhals, Johan Klasson, Ringhals

13.00

Erfarenheter från tillståndsbedömning av utloppsidan på huvudkylvattenkanal för Oskarshamn 3, Erik Hansson, OKG

13.15

Tillståndsbedömning av bergförankringar i vattenkraftverk, Anders Marklund, Vattenfall

13.45

Icke-förstörande provning av bergbultars ingjutning med ultraljud, Peter Andersson, Geosigma

14.00

Kaffe

14.30

Utbyggnad av slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall, Anna Pettersson, SKB

14.50 Bergförstärkning i LKABs underjordsgruvor, Lars Malmgren, LKAB
   
15.20  Slutord, Monika Adsten, Energiforsk

15.30

Avslut