Om programmet

Om programmet

Vattenkraftens framtidsprogram identifierades inom det Energiforskledda Svenskt centrum för hållbar vattenkraft (SVC) som jobbar med kompetensförsörjning, men det fanns behov av ett program som jobbade enbart med kompetensförsörjning.

Det här programmet kommer att arbeta inom tre olika, prioriterade områden:

• Grundutbildning: Stöd till examensarbeten, experiment och studiebesök
• Seniorforskarstöd: Medel till aktiva forskare inom SVC för att utveckla verksamheten och stötta grundutbildningen på lärosätet
• Studentarrangemang: Minst tre studentträffar/närvaro på mässor per år genomförs för att öka kontaktytorna gentemot studenter inom relevanta utbildningar.

Även webbinarier, seminarier och event kommer att anordnas under programperioden. Aktörer från vattenkraftsbranschen får gärna höra av sig för att diskutera samarbeten och erfarenheter, som kan bli aktiviter inom programmet.