Utlysning

Risk- och tillförlitlighetsanalys 2021-2025

Vi tar fram rekommendationer, nya modeller och beslutsprocesser för risk- och tillförlitlighetsanalys för elnät. Utlysningen av forskningsmedel inom ett antal områden är öppen, och ansökningar bedöms och beviljas efter hand fram till juni 2025.

Med utgångspunkt från programbeskrivningen, välkomnar vi projektutförare inom näringsliv och akademi att skicka in projektförslag.

Projektidéerna ska lämnas i en ansökningsblankett tillsammans med en projektbeskrivning. Programstyrelsen granskar ansökningarna och återkopplar sedan beslut till projektledaren.

Identifierade fokusfrågor

 • Nyttja befintliga data för tillståndsbedömning
  • t.ex. för förbättrad övervakning och styrning av elnätet
 • Riskbaserad nätplanering
 • Värdet av korrekt felstatistik
 • Praktisk underhållsoptimering
 • Dynamiska tillförlitlighetsberäkningar
 • Åldringsfenomen i IT-system
 • Underhållsstrategi för tillförlitlig nätdrift
 • Sannolikhetsbaserad nätplanering
 • Regelverkssamverkan

Projektets resultat ska vara inom risk- och tillförlitlighetsanalys och bör svara på något eller några av fokusfrågorna.

Projektplan och medfinansiering 

Projekt ska planeras så att de kan slutredovisas senast under 2025. Tillgängliga medel från programmet är begränsade, i dagsläget finns ca 8 MSEK att fördela. En andel annan medfinansiering är välkommen men inte nödvändig.

Välkommen med din projektidé

Projektidéer sänds via e-post till Susanne Stjernfeldt som är programkoordinator för programmet.

Ansökningsprocessen

Läs programbeskrivningen och ladda ner ansökningsblanketten och projektbeskrivningsmallen här! 

Programbeskrivning 

Blankett för projektansökan

Mall för projektbeskrivning

Mer om programmet här

 

Utlysningar