Om programmet

Om programmet

Energiforsk och Energimyndigheten bedriver Sebra - Samverkansprogrammet bränslebaserad el-och värmeproduktion. Programmet medverkar till att utveckla effektiva och miljövänliga kraft- och värmeproduktionsanläggningar samt skogsindustriella lut- och biobränslepannor.

Programmet är främst inriktat mot produktion av el och värme och för kombinerad produktion av till exempel kyla, drivmedel, pappersmassa och andra produkter.

Forskning och utveckling i Värmeforsks basprogram, som är föregångaren till samverkansprogrammet, har pågått kontinuerligt sedan 1968. Genom åren har programmets inriktning utvecklats till följd av omvärldens förändringar. Samverkansprogrammet är en fortsättning på föregående etapp av programmet som pågick mellan 2012 och 2016 och är organiserat i följande fyra teknikområden:

  • Anläggnings- och förbränningsteknik
  • Material- och kemiteknik
  • Processtyrning
  • Systemteknik

Samverkansprogrammets övergripande mål är att bidra till långsiktig utveckling av effektiva miljövänliga energisystemlösningar. Syftet är att medverka till framtagning av flexibla bränslebaserade anläggningar som kan anpassas till framtida behov och krav.

Projekt i denna etapp ska slutrapporteras senast 2019.