Organisation

Vår organisation

En styrgrupp följer projektet, säkerställer relevansen i bevakningen och beslutar om inriktningen på projektet. Styrgruppen beslutar också vilka delar som bör prioriteras, ger förslag till fortsatt verksamhet och godkänner rapporteringen och deltar vid årsseminarierna.

Styrgruppen består av följande personer:

Sebastian Müller, Stockholm exergi
Martin Rokka, Göteborg energi
Erik Jaräng, Mälarenergi
Svante Carlsson, Skellefteå kraft
Gunnar Turesson, Skellefteå kraft
Ola Elfberg, Söderenergi
Linda Östberg, Karlstads energi
Magnus Wennerström, E.ON energilösningar/Navirum
Frank Jaksic, Växjö energi
Jonas Berglund, Jämtkraft
Jonas Axner, Renova
Malin Bruhn, Renova
Thomas Linde, Umeå energi
Henrik Pagels, Uniper
Magnus Genrup, Lunds tekniska högskola (utförare)
Bertil Wahlund, Energiforsk (projektansvarig)