Organisation

Vår organisation

En styrgrupp följer projektet, säkerställer relevansen i bevakningen och beslutar om inriktningen på projektet. Styrgruppen beslutar också vilka delar som bör prioriteras, ger förslag till fortsatt verksamhet och godkänner rapporteringen och deltar vid årsseminarierna.

Styrgruppen består av följande personer:

Sebastian Müller, Stockholm Exergi
Martin Rokka, Göteborg energi
Patrik Schneider, Kraftringen
Erik Jaräng, Mälarenergi
Svante Carlsson, Skellefteå kraft
Ola Elfberg, Söderenergi
Magnus Eklind, Karlstads Energi
Fredrik Lindström, E.ON Energilösningar
Oskar Davidsson, E.ON Energilösningar
Joakim Mårtensson, Växjö Energi
Jonas Berglund, Jämtkraft
Magnus Genrup, LTH (utförare)
Marcus Thern, LTH (utförare)
Bertil Wahlund, Energiforsk (projektansvarig)