Organisation

Vår organisation

En styrgrupp följer projektet, säkerställer relevansen i bevakningen och beslutar om inriktningen på projektet. Styrgruppen beslutar också vilka delar som bör prioriteras, ger förslag till fortsatt verksamhet och godkänner rapporteringen och deltar vid årsseminarierna.

Styrgruppen består av följande personer:

Robert Trangärd, Karlstad
Johan Gustafsson, Stockholm Exergi
Martin Rokka, Göteborg energi
Erik Jaräng, Mälarenergi
Magnus Wennerström, Eon Energilösningar/Navirum
Gunnar Turesson, Skellefteå kraft
Stefan Elez, Söderenergi
Joel Månsson, Söderenergi
Henrik Pagels, Uniper
Martin Gertmar, Uniper
Frank Jaksic, Växjö Energi
Jonas Axner, Renova
Malin Bruhn, Renova
Jonas Berglund, Jämtkraft
Rasmus Persson, Eskilstuna Strängnäs Energi & Miljö
Torbjörn Bånkestad, Eskilstuna Strängnäs Energi & Miljö 
Magnus Genrup, Lunds tekniska högskola (utförare)
Bertil Wahlund, Energiforsk (projektansvarig)