Seminarier

Seminarier

Här samlar vi dokumentation från genomförda seminarier

Seminarium 2015

Örtoftaverket, Kraftringen, Örtofta

Seminarium 2016

Mälarenergis kraftvärmeverk, Västerås

Seminarium 2017

Rya kraftvärmeverk, Göteborg Energi, Göteborg

Seminarium 2019

Händelöverket, E.ON, Norrköping

Seminarium 2020

Del 1

Del 2

Online