Seminarium 2017

Ångturbinseminarium 2017

Försäkringsupplägg, konditionsövervakning, erfarenheter från verkligheten och beräkning av livslängd. 19 oktober. Ryaverket, Göteborg Energi, Göteborg.

 

Inledning, Bertil Wahlund, Energiforsk

Livslängdsberäkningar, Oskar Mazur, Siemens

Gemensamt ägande och samarbete i riskhantering som försäkringsupplägg, Daniel Martin-Vivaldi, J, Jeroen Beumer, FM Global 

Konditionsövervakning av roterande maskiner, Tomas Tibbling, Bently Nevada/GE

Föredrag från verkligheten

Erfarenheter från Fortums nya biopanna och turbin i Värtan, KVV8, Milos Hall Radojkovic, Fortum

Summering av Söderenergis haveri - erfarenheter, Viktor Johansson, Söderenergi

Ångturbinutveckling, inkl övervakningsmodeller för att hitta igensättningar, Magnus Genrup, Lunds tekniska högskola