Mål och vision

Mål och vision

Projektet ska bidra till att användarna får kunskaper och bättre och effektivare verktyg för effektivare drift av ångturbiner i kraftvärmeverk.

Syftet med projektet är att:

  • Höja kompetensen och ge användarna verktygen för att få bättre totalekonomi ("cost of ownership") och miljöprestanda samt ökad tillgänglighet hos ångturbinbaserade anläggningar.
  • Följa utvecklingen speciellt vad gäller, kunskaper om teknik, investeringskostnader, drifttillgänglighet, underhållskostnader och driftflexibilitet för moderna kraftvärmeanläggningar.