Externa resurser

Läs mer om ämnet

Inom programmet delas en stor mängd kunskap och viktigt erfarenhetsutbyte möjliggörs. Här har vi samlat några av de externa resurser som kan hjälpa elnätsägare på vägen mot ett anpassat underhåll av sina kraftledningsgator för ökad biologisk mångfald.