Den här konferensen är avslutad
5 december, Digitalt

Slutpresentation av forskningsprojekt inom Futureheat etapp 3

Varmt välkomna till ett webbinarium där tre nyligen avslutade projekt inom Energiforskprogrammet Futureheat kommer att presenteras.

Futureheat är fjärrvärmebranschens gemensamma forskning- och utvecklingsprogram. Inom programmet drivs och initieras forsknings- och utvecklingsprojekt för att fjärrvärmeföretag ska kunna bidra till en omställning av energisystemet. Resultaten från programmet ska ge underlag för att utveckla fjärrvärme- och kylsystemen och företagens verksamhet och kan även ge kompassriktningar inför strategiska beslut såväl som handfasta metoder och verktyg för att effektivisera och utveckla de befintliga systemen.

Detta webbinarium anordnas av Energiforsks Värmekluster i samarbete med Futureheat. Följande tre forskningsprojekt kommer att presenteras:

Läs mer om Futureheat här.