Rapport

Energiföretagens standardiseringsverksamhet inom SIS 2020

Standardiseringsverksamheten har fått en ökad betydelse inom energiföretagen och nya frågor tillkommer kontinuerligt som är av stor vikt för energibranschen.

Här sammanfattas det arbetet som har utförts under 2020 kring energiföretagens standardiseringsarbete i organisationen SIS Swedish Standards Institute. Verksamheten är grupperad i de fyra områdena Miljö & Bränsle, Energianvändning, Fjärrvärme & Värmemätning och Anläggningar. Målet är att kunna påverka framtagningen av nya standarder för att ta hänsyn till specifika svenska förhållanden och att sprida information från verksamheten.

Energiföretagen får genom det här arbetet hjälp med att kontinuerligt följa utvecklingen och att kunna påverka standarder och riktlinjer inom branschen. Energiforsk prioriterar de för branschen viktiga och aktuella tekniska kommittéerna och utser ledamöter till de olika kommittéerna. Beslut och prioriteringar görs en gång om året av styrgruppen inom ramen för en given budget.

Nyheter

Famtidens energimarknadsdesign

Anpassningar för framtidens energimarknadsdesign är temat för CoordiNets tredje Stakeholder Forum den 25 november. Mötet är ett hybridevent som hålls från Bryssel, men du kan också följa det via länk!

21 okt 2021 - Trygg elförsörjning


Är solvärme framtiden?

Nu börjar länder som Tyskland, Frankrike och Österrike att subventionera solvärmeanläggningar vilket gör att priset förväntas sjunka på samma sätt som för solceller tidigare.

20 okt 2021 - Värme och kyla


Nytt om att integrera sol och vind

För att nå en samhällsekonomisk och hållbar elförsörjning som tar hänsyn till alla konsekvenser av olika alternativ, har många frågat sig vad den totala kostnaden är för att integrera sol och vindkraft i elsystemet.

13 okt 2021 - Sol och vind


Energikrisen visar på vikten av alternativa energikällor

Den högaktuella energikrisen med höga elpriser som följd synliggör många frågor som vi i Sverige måste fatta beslut om för att lyckas med omställningen till framtidens energibehov. I gårdagens inslag i Aktuellt pratar Energiforsks vd Markus Wråke om energikrisen och vad de höga elpriserna i Europa beror på.

8 okt 2021


Mötesplats för flexibilitetsmarknader

Vad finns att lära av de svenska demonstrationerna i CoordiNet och hur ser prissättning ut i ett system dominerat av förnybar elproduktion? Det är frågor som diskuteras under ett webbinarium den 18 november.

8 okt 2021 - Trygg elförsörjning


Nyhetsarkiv

Ladda ner

Om rapporten

Rapportnummer

2021:755

Författare

Susanne Stjernfeldt