Rapport

Energiföretagens standardiseringsverksamhet inom SIS 2020

Standardiseringsverksamheten har fått en ökad betydelse inom energiföretagen och nya frågor tillkommer kontinuerligt som är av stor vikt för energibranschen.

Här sammanfattas det arbetet som har utförts under 2020 kring energiföretagens standardiseringsarbete i organisationen SIS Swedish Standards Institute. Verksamheten är grupperad i de fyra områdena Miljö & Bränsle, Energianvändning, Fjärrvärme & Värmemätning och Anläggningar. Målet är att kunna påverka framtagningen av nya standarder för att ta hänsyn till specifika svenska förhållanden och att sprida information från verksamheten.

Energiföretagen får genom det här arbetet hjälp med att kontinuerligt följa utvecklingen och att kunna påverka standarder och riktlinjer inom branschen. Energiforsk prioriterar de för branschen viktiga och aktuella tekniska kommittéerna och utser ledamöter till de olika kommittéerna. Beslut och prioriteringar görs en gång om året av styrgruppen inom ramen för en given budget.

Nyheter

Nu har årets lunchwebbinarier med SVC startat

Ekohydrauliska flöden, komponenter för ökad dämpning i vattenkraftaggregat och förbättrad avbördning och hydraulisk prestanda – det är några forskningsområden som kommer att presenteras den sista fredagen varje månad under årets lunchwebbinarier med Svenskt centrum för hållbar vattenkraft.

1 mar 2024 - Vattenkraft


Effektiv luftburen spridning av aska i skogen

Askåterföring av aska bibehåller balansen av näringsämnen i skogen och minskar på sikt försurningen. Men att sprida aska i skogen är inte alltid så lätt. Blöta skogsmarker gör det problematiskt att sprida med traktor och att använda helikopter är dyrt. GI Lift har utvecklat en fossilfri luftburen spridare som ska kunna återföra stora mänger aska till skogen med stor precision och till ett bra pris.

27 feb 2024


Insektsangrepp i skogen minskas med bioaska

Gnagskador från snytbaggen minskar när barrskogsplantor gödslas med kisel. Maria Greger på Stockholms universitet, har nu följt upp de studier som gjordes i växthus under 2023, med en studie i fält. Även fältstudien visar att bioaskan ökar kiselhalten i skogsplantorna, som i sin tur ökar motståndet mot insektsangrepp. Skador från snytbaggen leder till stora kostnader för skogsbruket, så ett botemedel är välkommet.

21 feb 2024


Nu blir det enklare att upphandla slaggrus: "Kan minska klimatpåverkan från infrastruktur"

Ett Energiforskprojekt har tagit fram dimensioneringsunderlag och materialparametrar som ska kunna öka användningen av slaggrus vid anläggning av till exempel vägar. Det kan leda till att stora infrastrukturprojekt kan minska sin klimatpåverkan i framtiden genom att välja ett så kallat alternativt konstruktionsmaterial.

19 feb 2024 - Värme och kyla


17 rekommendationer ska bevara den svenska laxstammen

Det finns ett behov av moderna rekommendationer för hur urval och parning av avelsfisk och hantering av yngel bör ske för att optimera den genetiska variationen och för att värna om den biologiska mångfalden. I en ny rapport presenteras 17 rekommendationer för ett strategiskt avelsarbete.

12 feb 2024 - Vattenkraft


Nyhetsarkiv

Om rapporten

Rapportnummer

2021:755

Författare

Susanne Stjernfeldt