Om satsningen

Om vätgassatsningen

Satsningen är en neutral dialogplattform mellan näringslivet, akademin och politiken – en plats där olika sektorer samlas för att diskutera vätgas och elektrobränslen.

Vätgasen har en stor potential, inte bara som bränsle och råvara i transport- och industrisektorn. Med vätgas kan man också lagra energi och flytta laster i tiden inom elsektorn vilket kommer att behövas i allt större utsträckning när andelen väderberoende kraftslag ökar i energimixen. Eftersom vätgas är sektoröverskridande krävs många nya samarbeten mellan samhällets olika sektorer.

Det här programmet samlar merparten av all forskning och utveckling kring vätgas och andra elektrobränslen. Forskningen fokuserar också på hur de marknadsmässiga förutsättningarna ser ut för vätgas och andra elektrobränslen inom olika sektorer. 

Fokusområden inom programmet:

  • Vätgasens möjligheter att balansera elsystemet
  • Vilken vätgasproduktionsteknik som passar bäst till en viss applikation
  • Kostnadsjämförelser mellan olika metoder och även LCA-analyser
  • Vätgasens miljöpåverkan inom olika sektorer och användningsområden
  • Hur elsystemet kommer att påverkas av det ökade efterfrågan av vätgas och hur den bäst distribueras till möjliga konsumtionspunkter
  • Stimulansåtgärder
  • Säkerhetsaspekter och reglering