Om satsningen

Om vätgassatsningen

Satsningen ska vara en naturlig dialogplattform mellan näringslivet, akademin och politiken – en plats där olika sektorer kan samlas för att diskutera vätgas och elektrobränslen.

Vätgasen har en stor potential, inte bara som bränsle och råvara i transport- och industrisektorn. Med vätgas kan man också lagra energi och flytta laster i tiden inom elsektorn vilket kommer att behövas i allt större utsträckning när andelen väderberoende kraftslag ökar i energimixen. Det nya forskningsprogrammet ska samla merparten av all forskning och utveckling kring vätgas och andra elektrobränslen, under de närmaste åren.

Eftersom det handlar om energibärare som kommer att verka sektoröverskridande krävs många nya samarbeten mellan samhällets olika sektorer. Bland annat ska man svara på  vilken vätgasproduktionsteknik som passar bäst till en viss applikation, man ska göra kostnadsjämförelser mellan olika metoder och även LCA-analyser där miljöpåverkan jämförs för hur vätgasen används inom olika sektorer och användningsområden.

Forskningen kommer också att fokusera på hur de marknadsmässiga förutsättningarna ser ut för vätgas och andra elektrobränslen inom olika sektorer. På systemnivå ska vätgasens möjligheter att balansera elsystemet studeras, hur elsystemet kommer att påverkas av det ökade efterfrågan av vätgas och hur den bäst distribueras till möjliga konsumtionspunkter. Stimulansåtgärder, säkerhetsaspekter och reglering kommer att knyta ihop programmet.