Verktyg för lönsamhetsbedömning - CBA

Samhällsekonomisk lönsamhetsbedömning av miljöåtgärder i vattendrag

Det här verktyget har tagits fram för att man ska kunna göra samhällsekonomiska lönsamhetsbedömningar av vattenkraftrelaterade miljöåtgärder. Bedömningarna görs med kostnads-nyttoanalys, så kallad cost-benefit analysis, CBA.

Verktyget är till för företag, myndigheter och andra aktörer som vill ha denna typ av bedömningar som underlag för beslut om miljöåtgärder. Den som vill använda verktyget rekommenderas att som en bakgrund först läsa kapitel 1-3 i FRAM-KLIVs slutrapport. Kapitel 4, bilaga B och bilaga C finns uppdelade i separata hjälptexter nedan. Verktyget består av två huvuddelar:

Ett Excelprogram 

Excelprogrammet gör beräkningar med utgångspunkt från de uppgifter som användaren stegvis matar in i ett gränssnitt. Programmet producerar även en resultatrapport som dels sammanfattar huvudresultaten och dels innehåller en översikt över vilka uppgifter som matats in av användaren.

Programmet är gjort för Microsoft Excel i PC-miljö, helst senare versioner än Excel 2007. PC-miljö rekommenderas därför, men programmet kan även användas i Mac-miljö om en virtuell PC installeras. Programmet innehåller makron, vilket innebär att användaren måste tillåta att makron aktiveras när programmet öppnas. Excelprogrammet kan laddas ned uppe till höger.

Ett stöd för att använda verktyget

Stödet består av en kortfattad manual till Excelprogrammet. Det består också av hjälptexter och hjälpprogram som på olika sätt underlättar för användaren att ta fram de uppgifter som ska matas in i programmet. Stödet underlättar också tolkningen av resultaten av de beräkningar som har gjorts. Här är en förteckning av de olika delarna i stödet: 

Verktyget är fritt att använda. Nyttjandet regleras av det nyttjanderättsavtal som finns här till höger på sidan. Excelprogrammet och stödet kommer att uppdateras löpande. Hämta alltid den senaste versionen på denna webbsida!

Forskningsprogrammet Kraft och liv i vatten bekostades av vattenkraftföretagen, Havs- och vattenmyndigheten och Energimyndigheten. I programgruppen som följde verksamheten var även Vattenmyndigheterna representerade. Projektet FRAM-KLIV utfördes av Anthesis Enveco AB tillsammans med forskare från Handelshögskolan i Stockholm, Luleå tekniska universitet och Sveriges lantbruksuniversitet i Umeå.

Senaste version av verktyget!

Se webbinariet om miljöåtgärder i vattenkraft