Om programmet

Om programmet

Kraft och liv i vatten är en samverkan kring forskning och utveckling mellan vattenkraftföretag och myndigheterna Havs- och vattenmyndigheten och Energimyndigheten. Resultat och ny kunskap från programmet ger vägledning för att hantera utmaningar inom miljö- och energiområdet.

Det handlar bland annat om EU:s ramdirektiv för vatten, förnybarhetsdirektivet, klimatmålen, de nationella miljömålen och ett kraftsystem med en ökad andel vindkraft.  Här beskrivs programmets utvecklingsprojekt om miljöförbättringar i utbyggda älvar, verktyg för att värdera miljöåtgärder och strategier för att optimera miljöåtgärder i vattenkraften.