Projekt

TK 300 Förtillverkade fjärrvärmerör

Uppdaterad 2023-02-07 Publicerad 2019-06-04

Tar fram krav på funktion, provningsmetoder, dimension, material m.m. för att skapa förutsättningar för rationell tillverkning och underlättar en effektiv lagerhållning. Visionen är att skapa förutsättningar för fjärrvärmesystem med hög leveranssäkerhet till låga kostnader och med minimal miljöpåverkan.

Om projektet

Projektledare
Niclas De Lorenzi, Stockholm Exergi AB