Program

Vindforsk industrinätverk

Från 2018 är Vindforsk ett industrinätverk som samlar och sprider kunskap och faciliterar industrisamverkan i forskningsprojekt.

Programmet har fyra inriktningar. Den första är att stimulera samverkan mellan industri och akademi, den andra är att bevaka kunskapsfronten, den tredje att sprida kunskap och den fjärde och sista är att genomföra förstudier och analyser. 

Rapporterna här intill kommer från samverkansprogrammet Vindforsk mellan 2013 och 2018. 

Hänt inom programmet

Vindkraft kan tjäna pengar på stödtjänster

Det finns pengar att tjäna för vindkraftföretag som erbjuder stödtjänster för ett stabilare elsystem och Svenska kraftnät vill få fler aktörer att erbjuda stödtjänster. Energiforsk planerar nu för fler studier för att förbättra förutsättningarna för stödtjänster.

24 apr 2023 - Sol och vind


Vindforsk tar fram fakta om vindkraft för att stötta kommuner

Forskningsprogrammet Vindforsk satsar nu på att ta fram faktaunderlag till kommunerna i och med att många nya kommunpolitiker har tillträtt efter valet.

27 dec 2022 - Sol och vind


Integrationskostnader från sol och vind

När vi ska integrera mera vind och sol i energisystemet uppstår integrationskostnader. Hur stora är kostnaderna, vad består de av och hur kan de bäst beräknas? Med utgångspunkt i en ny rapport av Lennart Söder diskuterades frågorna under ett webbinarium under torsdagen.

15 nov 2021


Nytt om att integrera sol och vind

För att nå en samhällsekonomisk och hållbar elförsörjning som tar hänsyn till alla konsekvenser av olika alternativ, har många frågat sig vad den totala kostnaden är för att integrera sol och vindkraft i elsystemet.

13 okt 2021 - Sol och vind


Landbaserad vindkraft viktig kugge i energiomställningen

Vindkraftparken Uljabuouda i Arjeplogs kommun är unik. Det är den första moderna vindkraftpark som har byggts i ett så extremt klimat som kalfjället erbjuder. Nu utvecklas parken till ett viktigt testcenter för framtida turbinmodeller.

1 sep 2020 - Sol och vind


Bättre metoder för att mäta ljud från vindkraft

Idag finns det en del oklarheter om hur ljud från vindkraftverk ska beräknas. Pontus Thorsson på Akustikverkstan arbetar med att ta fram bättre verifieringsmetoder för att mäta ljudet från vindkraftverk.

23 mar 2020 - Sol och vind


Vindkraft till havs

Behovet av el ökar i samhället och vindkraften kommer enligt alla prognoser att spela en allt större roll. Tekniken för att bygga vindkraftverk till havs utvecklas snabbt, men det finns många utmaningar. Vindforsk inbjöd i tisdags till ett seminarium för att diskutera teknik, kunskapsluckor och vad som behövs för att få flera vindkraftverk runt Sveriges kuster.

15 mar 2019


Spännande seminarium om repowering

Repowering handlar om att byta ut äldre vindkraftverk mot ett mindre antal stora vindkraftverk med bättre energiutbyte. Hinder och mökjligheter med repowering var också temat för Svensk Vindkraftförenings seminarium den 6 november.

6 dec 2018


Antecknat från Vind 2018

Göran Dalén som är ordförande i Vindforsks programråd delar här med sig av sina intryck från seminarierna och utställningen under Vind 2018 på Münchenbryggeriet i Stockholm den 24 och 25 oktober.

13 nov 2018


Vågformer från vind- och solel

Att ansluta stora vindparker till elnätet påverkar nätet på olika sätt. Ett av de mer specifika fenomen som påverkas är distorsionen av spänningens och strömmens vågform, vilket ibland kallas "övertoner".

2 mar 2018 - Sol och vind


Vindforskning som bidrar till 100 % förnybart

Kom, lyssna och mingla när forskare och näringsliv möts i samtal med fokus på ny kunskap på Vind 2017, Münchenbryggeriet i Stockholm i eftermiddag!

11 okt 2017 - Sol och vind


Vårda vindkraftparkerna

Vindkraftsägare lägger stora resurser inför att en vindkraftpark ska byggas. Och när anläggningen är på plats görs oftast bara planerad service. Ett nytt forskningsprojekt från Vindforsk visar hur man kan öka energiproduktionen i både driftsatta och framtida vindkraftverk genom att följa upp befintliga verk bättre.

22 nov 2016 - Sol och vind


Elmarknaden klarar mer vind och sol

Nu presenteras ny forskning om elmarknaden som kommer fram till att Sverige bör ha en avvaktande hållning till kapacitetsmekanismer, det vill säga system där leveranssäkerheten är definierad och där kraftföretagen får en ekonomisk ersättning för att hålla kapaciteten tillgänglig under tider när efterfrågan på el är som störst.

30 mar 2016 - Sol och vind


Visa fler nyheter

Ansvarig

Åsa Elmqvist
08-677 27 61

Prenumerera på nyheter!

Prenumerera på nyhetsbrev från Vindforsk och få resultat och inbjudan till konferenser inom forskningsområdet genom att registrera dig här.

Uppdragsgivare

Vattenfall
Svenska kraftnät
Statkraft
Jämtkraft
Skellefteå Kraft
Vasavind