Program

Kraft och liv i vatten

Mer kraft och liv i våra vatten är visionen för det här forskningsprogrammet. Programmet ger kunskap och vägledning för att hantera utmaningar som hinder för vandrande fisk och ändrade flöden som påverkar växt- och djurliv samtidigt som vattenkraften kan drivas på ett kostnadseffektivt och bra sätt.

Nästan hälften av den el vi använder i Sverige kommer från vattenkraft som är förnybar och har låga utsläpp och liten klimatpåverkan. Genom sin reglerförmåga är vattenkraften också en effektiv resurs för att balansera variationerna i elproduktion och elanvändning. Men effekterna av vattenkraftutbyggnaden är påtagliga med torrlagda och överdämda områden och hinder för vandrande fisk och andra vattenlevande organismer. Regleringen av vattnet innebär också förändrade nivåer i magasin och ändrade flöden som påverkar växt- och djurliv.

Utmaningar på miljö- och energiområdet är bland annat EU:s ramdirektiv för vatten, förnybarhetsdirektivet, klimatmål och nationella miljömål. Effektiviseringar i vattenkraftverk kan leda till en ökad produktion och reglerförmåga medan miljöåtgärder kan leda till minskad. Forskningen bidrar med svar och vägledning för att hantera de här frågorna med hjälp av forskning och utveckling. 

Bakom forsknings- och utvecklingsprogrammet står ett antal energibolag och myndigheter som samverkar för att ta fram kunskap och metoder för att hantera vattenkraftens utmaningar. Programmet drevs mellan 2014 och 2017 med en budget på 17,1 miljoner kronor, varav vattenkraftföretagen bidrog med cirka 9 MSEK, Havs- och vattenmyndigheten och Energimyndigheten med cirka 4 MSEK var. 

Hänt inom programmet

Mer kraft och liv i våra vatten

Nu finns en ny version av den engelska sammanfattande broschyren om vad som har gjorts i Kraft och liv i vatten de senaste åren.

5 okt 2018


Webbinarium 15/3 om lönsamheten av miljöåtgärder i vattendrag

Den 15 mars bjuder Anthesis Enveco in till ett kostnadsfritt webbinarium om ett nytt verktyg för att räkna på den finansiella och samhällsekonomiska lönsamheten av att göra miljöförbättrande åtgärder i vattendrag. Verktyget är ett resultat av ett projekt i forskningsprogrammet Kraft och liv i vatten.

21 feb 2018


Nytt verktyg för kostnads-nyttoanalys i vattenkraften

Forskningsprogrammet Kraft och liv i vatten håller utbildningar för de som arbetar med vattenkraftens miljöfrågor på företag och myndigheter.

13 okt 2017 - Vattenkraft och kärnkraft


Nyhetsarkiv

Ansvarig

Uppdragsgivare

Energimyndigheten, AB, Fortum Generation AB, Havs- och vattenmyndigheten, Holmen Energi AB Härjeåns Kraft AB, Jämtkraft AB, Jönköping Energi AB, Karlstads Energi AB, Mälarenergi AB, Skellefteå Kraft AB, Sollefteåforsen AB, Statkraft Sverige AB, Tekniska Verken i Linköping AB, Umeå Energi AB, Uniper, Vattenmyndigheterna och Vattenfall Vattenkraft AB. 

Ladda ner