Subject area

Heating and Cooling

Our research and development is focused on facilities for producing electricity and heat, contributing in creating a flexible, environmentally conscious, and cost-effective energy system. Here we also engage in research concerning district heating, which is the most common form of heating Sweden, making use of resources that would otherwise be wasted.

When electricity is produced heat is created that in turn is used as district heating. This is called cogeneration and is an important part of production of renewable electricity since it is most often produced by biofuels or through energy recovery by incineration of waste. This research area also encompasses the development of fossil free processes utilising by-products from the pulp and paper industries to replace oil and coal.

The goal of our research is to increase the knowledge and strengthen competences in heat, cooling, and cogeneration to illustrate its role in climate mitigation towards a sustainable society – for example by providing proof of concept for business solutions and future technologies.News update

Stort intresse för gröna kolatomer – så var första webbinariet inom nya klustret

Hur stor betydelse har kolinfångning för att vi ska kunna nå netto noll målen till 2050? Vad är fördelarna med grön metanol som fartygsbränsle? Och vilka synergieffekter kan uppstå genom samarbete över industrigränser?

16 maj 2023 - Värme och kyla


Kunden i fokus i nya Futureheatprojekt

Kunders vilja att bidra till energisystemets effektivitet skulle kunna skynda på energiomställningen. ”Det finns både ekonomiska och miljömässiga fördelar för kunder att engagera sig i sin energianvändning, och det märks ett stort engagemang för det just nu”.

15 maj 2023 - Värme och kyla


Fyra energi- och fastighetsbolag som hittat sätt att använda energi mer effektivt

Att sänka temperaturen i ett fjärrvärmenät innebär att rest- och spillvärmekällor kan nyttjas mer effektivt, andra energikällor får stöttning eller kan ersättas, och det bidrar långsiktigt till utvecklingen av ett mer effektivt och hållbart energisystem.

8 maj 2023 - Värme och kyla


Så spår fjärrvärmeföretagen om framtidens elmarknad

En fjärdedel av svenska fjärrvärmeföretag planerar för flexibilitetsåtgärder och att investera i CCS, vätgas och batterier. Det är två trender från en enkät som ett Futureheatprojekt har skickat ut.

12 apr 2023 - Värme och kyla


News archive

Conferences and Open Calls