Subject area

Heating and Cooling

Our research and development is focused on facilities for producing electricity and heat, contributing in creating a flexible, environmentally conscious, and cost-effective energy system. Here we also engage in research concerning district heating, which is the most common form of heating Sweden, making use of resources that would otherwise be wasted.

When electricity is produced heat is created that in turn is used as district heating. This is called cogeneration and is an important part of production of renewable electricity since it is most often produced by biofuels or through energy recovery by incineration of waste. This research area also encompasses the development of fossil free processes utilising by-products from the pulp and paper industries to replace oil and coal.

The goal of our research is to increase the knowledge and strengthen competences in heat, cooling, and cogeneration to illustrate its role in climate mitigation towards a sustainable society – for example by providing proof of concept for business solutions and future technologies.News update

CCUS: Tekniker och användning i ett internationellt perspektiv

I Sverige pratar vi mycket om bio-CCUS då vi har de naturliga förutsättningarna med skog, biobränsle i fjärrvärmen och massaindustri. Men hur arbetas det mot koldioxidneutralitet internationellt? Kan vi i Sverige ta lärdom om det och anpassa dessa lärdomar till våra förhållanden?

26 apr 2024 - Värme och kyla


Så var workshoppen: Utmaningar och möjligheter med laststyrning

Lastreducering anses vara en attraktiv metod för att öka effektiviteten av energiproduktionsanläggningarna. Trots tekniska framsteg kvarstår utmaningar kring att påverka effekten utan att kompromissa inomhusklimatet. Den 3 april ordnade Energiforsks Värmekluster en workshop på temat ”Utmaningar och möjligheter med laststyrning”.

3 apr 2024 - Värme och kyla


Vad kan den svenska fjärrvärmebranschen lära sig av Tyskland?

Vad kan den svenska fjärrvärmebranschen lära sig av Tyskland? Det var titeln på ett webbinarium som Energiforsks Värmekluster anordnade den 12 mars. Presentatörer var två personer från tyska AGWF.

12 mar 2024 - Värme och kyla


Så kan osäkerheterna för investeringar i kolinfångning minskas

Att påskynda processen för implementeringen av koldioxidavlägsnande teknologier, som BECCS, Bioenergy with carbon capture and storage, har brådskande prioritet om den globala uppvärmningen ska begränsas till under 2°C, menar en rapport. Men osäkerheter, både politiska, ekonomiska, sociala, tekniska, miljömässiga och regulatoriska avskräcker investerare.

5 mar 2024 - Värme och kyla


News archive