Subject area

Hydropower

Our research drives the continuous development of hydropower to secure the power sources unique role as our most significant source of renewable electricity and balancing the power system. The research we initiate contributes to safe, efficient, and cost-efficient hydropower – an important part of any sustainable energy system.

Hydropower enables a higher share or renewable and intermittent power production in the system at the same time ensuring high delivery security. At this moment it is more important than ever to deliver and disseminate knowledge enabling hydropower to also in the future contribute with these strengths, making our system more resilient to the challenges of an energy transition. This is one of the most important goals of Energiforsks research.

We also take into consideration that Swedish hydropower to a large extent consists of aging facilities in need of maintenance and sustainable renewal to be able to continue deliver power to the system. The research and development carried out in our programs provides the industry with new methods and increases knowledge on how to best care for and renew their power plants.

We make it easier for Swedish hydropower to adapt to, and change together with, a continuously changing socio-economic and technological environment. This is fundamental to fully capture the role of hydropower not only in todays power system but also the futures.News update

Så var vattenkraftens FoU-dagar 2024

Samhällsekonomiska analyser i miljöanpassning av vattenkraften, morfologiska åtgärder som förbättrar älvars fysiska form och struktur, samt ökad flexibilitet i vattenkraftanläggningar. Det var några av ämnena som diskuterades på årets FoU-dagar i Umeå.

17 maj 2024 - Vattenkraft


Nu har årets lunchwebbinarier med SVC startat

Ekohydrauliska flöden, komponenter för ökad dämpning i vattenkraftaggregat och förbättrad avbördning och hydraulisk prestanda – det är några forskningsområden som kommer att presenteras den sista fredagen varje månad under årets lunchwebbinarier med Svenskt centrum för hållbar vattenkraft.

1 mar 2024 - Vattenkraft


17 rekommendationer ska bevara den svenska laxstammen

Det finns ett behov av moderna rekommendationer för hur urval och parning av avelsfisk och hantering av yngel bör ske för att optimera den genetiska variationen och för att värna om den biologiska mångfalden. I en ny rapport presenteras 17 rekommendationer för ett strategiskt avelsarbete.

12 feb 2024 - Vattenkraft


Hundratals intresserade av SVC:s nya webbinariesatsning

Att det finns ett stort intresse för forskning och utveckling av teknik, system och metoder för vattenkraft och dammar syns tydligt i antalet deltagare på SVC:s nya serie med lunchwebbinarium.

19 sep 2023 - Vattenkraft


News archive