Report

Distributed Acoustic Sensing for Detection of Defects in the Test Dam at Älvkarleby

Optiska fibrer för att mäta läckage eller rörelse finns i nästan 100 dammar i Sverige idag. Det betyder att man kan få fram seismiska gånghastigheter och information när materialets egenskaper avviker från det normala.

Genom att mäta temperaturen kan läckage detekteras och genom töjningsmätning kan man upptäcka om materialet rör sig. Flertalet installationer kan också användas för akustisk mätning, så kallad Distributed Acoustic Sensing, DAS. Utvecklingen av DAS har gått snabbt framåt de senaste åren.

Här redovisas resultat från Vattenfalls testdamm i Älvkarleby som visar att seismiska gånghastigheter kan fastställas och extraheras och ge information om avvikande materialegenskaper. Om det här överensstämmer med inbyggda defekter kommer att bedömas när läget för de olika defekterna presenteras.

News

Safety justification of COTS equipment – Conclusions from report and webinar

How do the nuclear industry and other non-nuclear industries approach safety demonstration and justification of COTS equipment containing software?

15 aug 2022 - Kärnkraft


Nuclear beyond electricity report explores new possibilities for nuclear power

Nuclear reactors fundamentally produce heat. But the heat can be used for more than producing electricity and thereby satisfying other needs in the energy sector.

8 jul 2022


One-day lecture about vibrations in nuclear applications

What type of vibrations exists within the nuclear field? Why do they exist, and how can they be predicted and counteracted? These were some of the questions that Professor Rainer Nordmann addressed in his one-day lecture-tour.

6 jul 2022


Ground-breaking monitoring and protection methods for OLTCs can ensure power delivery

Monitoring and protection methods for on-load tap changers, OLTCs, could predict and minimize unplanned outages and ensure uninterruptible power delivery.

20 jun 2022 - Trygg elförsörjning


News archive

About the report

Report number

2021:732

Author

Sam Johansson, Sophie Beaupretre, Anaïs Boue, Anna Stork