7 Att beräkna magnetfält kring en ledning

Mer om att beräkna magnetfält kring en ledning

Om det handlar om en enda ledning av den vanliga, horisontalupphängda typen kan man använda nedanstående beräkningsformel. Det nätbolag som äger den aktuella ledningen kan lämna uppgift på ungefärligt årsmedelvärde på strömmen.

Fasavståndet stegar man lätt upp under ledningen:

Exempel:B = 0,35 * I * d/s2 (μT)
I = belastningsströmmen i ampere; 350 A
d = avståndet mellan faserna i meter; 5 m
s = avståndet i meter från mätpunkten vinkelrätt till ledningens centrum; 70 m
Ger ett magnetfält B = 0,35 * 350 * 5/702 = 0,13 μT

Observera att formeln endast gäller där kurvan avtar kvadratiskt. Detta börjar inträffa några meter utanför ytterfaserna. Mitt under ledningen vänder kurvan och där gäller formeln således inte. Formeln kan heller inte användas för att addera fält från flera ledningar. Eftersom magnetfält är vektorer och har både storlek och riktning, behöver det totala fältet från flera ledningar inte bli större, det kan rent av bli mindre eftersom fälten kan ta ut varandra.