19 Vad gör energibranschen

Branschen håller koll på frågan

Sedan 1994 har elbranschens aktiviteter inom elektriska och magnetiska fält kanaliserats via forsknings- och utvecklingsorganet Elforsk och från 2015 Energiforsk.

Under 1990-talet satsade branschen cirka 3 miljoner kronor per år på biologiska studier. Numera drivs inga medicinska projekt genom Energiforsk. Det samma gäller i andra länder, exempelvis i USA där forskningen om hälsoeffekter i samband med lågfrekventa fält praktiskt taget har upphört. En trend både i Sverige och i andra länder är att allt fler forskare överger lågfrekvensområdet för forskning kring radiofrekventa fält och mikrovågor i samband med mobiltelefoner.

Energiforsks EMF-program består av omvärldsbevakning av pågående forskning, myndighetsarbeten och nyheter i press och att återrapportera detta till energiföretag och andra intressenter.