18 Hur man skyddar sig

Att undvika onödig exponering för magnetfält

En byggnad som ligger intill enkraftledning skyddar inte eftersom magnetfält inte hindras av ytterväggar och tak till skillnad mot elektriska fält.

Vagabonderande strömmar i vattenledningarna i det egna huset kan man bli av med, men det kan leda till kostsamma ingrepp i huset. Många apparater och maskiner bygger på elektromagnetiska principer för att kunna fungera.

Ett råd skulle kunna vara att undvika all onödig exponering för magnetfält. Ett exempel är att flytta den nätanslutna klockradion några meter bort från huvudet när man sover, möblera så att huvudändan av sängen inte hamnar mot väggen där elkablar är dragna eller där det finns elapparater på motsatt sida av väggen.

På en arbetsplats kan det handla om att ändra arbetsrutiner, exempelvis genom att flytta eller stänga av elutrustning som inte används nära arbetsplatsen. Små punktkällor, särskilt nätaggregat eller småtransformatorer, blir då prioriterade.