9 Vagabonderande strömmar

Vagabonderande strömmar

En vagabonderande ström uppstår genom att nollan och skyddsjorden är hopkopplade i det vanliga 4-ledarsystemet. Det medför att strömmen kan ta en smitväg via en vattenledning, via fjärrvärmeledningar eller en armering tillbaka till den matande transformatorns nollpunkt.

Vagabonderande strömmar medför ingen fara elsäkerhetsmässigt, men de alstrar magnetfält som kan vara av samma storleksordning som de magnetfält som finns vid kraftledningar.

I tätorter är rörsystem för vatten och fjärrvärme ofta förlagda under trottoarerna där ju också elkablarna ligger. Vanligtvis uppstår endast låga magnetfält runt en kabel eftersom det är balans mellan faserna och ledarna sitter tätt ihop. Men om en del av strömmen kommit på drift fattas det ström i kabeln vilket också resulterar i att det uppstår ett magnetfält.