6 Magnetfältens variation

Mer om hur magnetfälten varierar 

Magnetfältet varierar med strömmen i ledningens faslinor, som i sin tur varierar med belastningen, det vill säga strömöverföringen, på ledningen. Det innebär att magnetfältets flödestäthet kan variera såväl under dygnets timmar som under olika årstider.

Fältet avtar snabbt åt sidorna – för ledningar av traditionell typ med kvadraten på avståndet. Det betyder att om man flyttar sig till det dubbla avståndet så har magnetfältet minskat till en fjärdedel. Det finns magnetfältskurvor framtagna för de flesta typer av svenska kraftledningar.

Kurvorna för ledningar med de högsta spänningarna finns beskrivet, exempelvis i "Kraftledningar, Hälsa och Miljö" från Energiforsk. Observera att kurvorna är ritade för en viss bestämd strömbelastning. Om den aktuella strömmen är en annan får man proportionera för att hitta det rätta magnetfältet.