Försörjningstrygghet

Strävan efter försörjningstrygghet

I vårt samhälle litar vi på att energisystemet ska fungera inte bara oftast utan alltid. Följderna av ett elavbrott blir större idag än för 50 år sedan. Det ställer krav på en fungerande energiförsörjning. Men hur garanterar vi försörjningstrygghet när väderberoende kraft och småskaliga system spelar en allt viktigare roll? Vår forskning har svaren!

Länge fanns ett likhetstecken mellan energiförbrukning och utvecklingsnivån i ett samhälle. Lösningarna var ofta storskaliga. Vattenkraften byggdes ut och därefter kärnkraften och de båda kraftslagen dominerar fortfarande Sveriges kraftförsörjning. Nu är kärnkraftens framtid oviss och några verk avvecklas inom kort. Energisystemet befinner sig i en kraftfull utveckling där väderberoende kraft och småskalig produktion spelar en allt viktigare roll. Utvecklingen drivs också på av EU-direktiv om förnybart och avfall,  men också av de klimat- och miljömål som vi måste uppfylla. Energipriserna är just nu historiskt låga. Ny kunskap behövs för att förstå hur ett energisystem ska fungera så att försörjningstryggheten kan bibehållas och helst öka.

Vi har forskning som handlar om försörjningstrygghet inom programmen

Titta också på programmet: