Ämnesområde

Transporter och drivmedel

Att ha en fossiloberoende fordonsflotta innebär att beroendet ska minska från nuvarande 85 procent till 10 eller 20 procent. Det ska bli verklighet genom energieffektiva val av transporter, elektrifiering, mer energieffektiva motorer och effektivare bränsleframställning. Rötning, jäsning och förgasning är framtidens processer tekniskt sett, men kan de bli kommersiellt gångbara?

Vår forskning samordnar teknisk utveckling kring framställning, distribution och användning av energigaser och sprider kunskap om energigaser. Fokus ligger på förnybara gaser från rötning och förgasning. Tillsammans med företag och med myndigheter utvecklar vi nya möjligheter för energigaser att bidra till ett hållbart samhälle.