Ämnesområde

Trygg elförsörjning

Med nya förutsättningar för produktion, distribution och konsumtion ställs elnäten för nya utmaningar. Därför måste utformningen av våra nät ständigt utvecklas och nya strategier tas fram och användas för att möta utmaningarna.

Distribution av el är en fråga som under de senaste åren kommer allt mer i fokus när olika förändringar i samhället påverkar kraftsystemet. Vi har forskningssatsningar inom olika frågor, från förbättrad användning av hårdvara i elnätet till nya marknadsmodeller och digitala lösningar. Tillsammans med elnätsföretagen säkerställer vi att elnäten ska vara pålitliga och kunna kan erbjuda nya tjänster.

Ökade och mer varierande flöden i elnätet och en ökad sammanlänkning av olika energislag skapar utmaningar för en säker och tillförlitlig eldistribution. I våra program driver vi forskning för att möta ny teknik, nya marknadslösningar, nya tjänster och en hållbar utveckling.Hänt inom området

Allt du vill veta om de svenska demonstrationerna

En ny rapport om den svenska demon har nu publicerats på EU-projektet CoordiNets officiella hemsida. Där finns allt om de svenska demonstrationerna av flexibilitetsmarknader som nu genomförs i Sverige.

15 mar 2021 - Trygg elförsörjning


Ett robust elnät

Den snabba utvecklingen med allt fler sammankopplade energisystem och digital utrustning som integreras i elnätet gör att samhället blir sårbart på nya sätt. Därför behövs mer kunskap om nya modeller och beslutsprocesser för elnätet som bidrar till ett mer robust, säkert och kostnadseffektivt elnätsystem.

10 mar 2021 - Trygg elförsörjning


Call for papers – CIGRE Session 2021

Nu är det dags att skicka in synopsis till nationalkommittén för CIGRE i Sverige. Deadline 15 mars.

3 mar 2021 - Trygg elförsörjning


Här visas plattformen i den svenska demon

CoordiNets svenska demoledare Yvonne Ruwaida bjöd i veckan in till en visning av den plattform som har utvecklats för flexibilitetsmarknaden. Först introducerades gränssnittet som flexibilitetsleverantörerna använder, där de erbjuder sin tillgängliga flexibilitet.

18 feb 2021 - Trygg elförsörjning


Gemensam marknad genom blockkedjeteknik

Forskningsprogrammet Elnätens digitalisering och IT-säkerhet startar nu ett projekt som ska fokusera på kontroll och koordinering av produktion och distribution för det smarta elnätet med flera mindre anslutna produktionskällor och energilager.

17 feb 2021 - Trygg elförsörjning


Nyhetsarkiv