Ämnesområde

Trygg elförsörjning

Med nya förutsättningar för produktion, distribution och konsumtion ställs elnäten för nya utmaningar. Därför måste utformningen av våra nät ständigt utvecklas och nya strategier tas fram och användas för att möta utmaningarna.

Distribution av el är en fråga som under de senaste åren kommer allt mer i fokus när olika förändringar i samhället påverkar kraftsystemet. Vi har forskningssatsningar inom olika frågor, från förbättrad användning av hårdvara i elnätet till nya marknadsmodeller och digitala lösningar. Tillsammans med elnätsföretagen säkerställer vi att elnäten ska vara pålitliga och kunna kan erbjuda nya tjänster.

Ökade och mer varierande flöden i elnätet och en ökad sammanlänkning av olika energislag skapar utmaningar för en säker och tillförlitlig eldistribution. I våra program driver vi forskning för att möta ny teknik, nya marknadslösningar, nya tjänster och en hållbar utveckling.Hänt inom området

Call for papers – CIGRE Session 2021

Nu är det dags att skicka in synopsis till nationalkommittén för CIGRE i Sverige. Deadline 15 mars.

3 mar 2021 - Trygg elförsörjning


Gemensam marknad genom blockkedjeteknik

Forskningsprogrammet Elnätens digitalisering och IT-säkerhet startar nu ett projekt som ska fokusera på kontroll och koordinering av produktion och distribution för det smarta elnätet med flera mindre anslutna produktionskällor och energilager.

17 feb 2021 - Trygg elförsörjning


Världen behöver tillgångsförvaltning

Tillgångsförvaltning blir allt viktigare för företag i energibranschen. Nya affärsmodeller och strukturer i kombination med digitalisering och ny teknik, ställer höga krav på verksamheten.

22 jan 2021 - Trygg elförsörjning


Deadlines för synopsis och artiklar

Den 21 till 26 augusti 2021 genomförs CIGRE’s hundraårsjubileum på Palais des congrès i Paris.

14 jan 2021 - Trygg elförsörjning


CIGRE 100 år

I år firar CIGRE sitt hundraårsjubileum. Under 100 år har CIGRE globalt engagerat yrkesverksamma inom kraftsystemområdet. Under en hel vecka i sommar kommer det att finnas möjlighet att ta del av det senaste inom kraftsystem och diskutera branschens framtid.

12 jan 2021 - Trygg elförsörjning


Nyhetsarkiv