Ämnesområde

Trygg elförsörjning

Med nya förutsättningar för produktion, distribution och konsumtion ställs elnäten för nya utmaningar. Därför måste utformningen av våra nät ständigt utvecklas och nya strategier tas fram och användas för att möta utmaningarna.

Distribution av el är en fråga som under de senaste åren kommer allt mer i fokus när olika förändringar i samhället påverkar kraftsystemet. Vi har forskningssatsningar inom olika frågor, från förbättrad användning av hårdvara i elnätet till nya marknadsmodeller och digitala lösningar. Tillsammans med elnätsföretagen säkerställer vi att elnäten ska vara pålitliga och kunna kan erbjuda nya tjänster.

Ökade och mer varierande flöden i elnätet och en ökad sammanlänkning av olika energislag skapar utmaningar för en säker och tillförlitlig eldistribution. I våra program driver vi forskning för att möta ny teknik, nya marknadslösningar, nya tjänster och en hållbar utveckling.Hänt inom området

Möte med CoordiNets intressenter

I slutet av november hölls det tredje stakeholder forum i CoordiNet vars mål är att använda elnätet smartare och att definiera en rad produkter och tjänster för den europeiska flexibilitetsmarknaden.

13 dec 2021 - Trygg elförsörjning


Framtidens energimarknadsdesign

Anpassningar för framtidens energimarknadsdesign är temat för CoordiNets tredje Stakeholder Forum den 25 november. Mötet är ett hybridevent som hålls från Bryssel, men du kan också följa det via länk!

21 okt 2021 - Trygg elförsörjning


Mötesplats för flexibilitetsmarknader

Vad finns att lära av de svenska demonstrationerna i CoordiNet och hur ser prissättning ut i ett system dominerat av förnybar elproduktion? Det är frågor som diskuteras under ett webbinarium den 18 november.

8 okt 2021 - Trygg elförsörjning


CIGRE 100 år

I år firar CIGRE sitt hundraårsjubileum. Under 100 år har CIGRE globalt engagerat yrkesverksamma inom kraftsystemområdet. Under en hel vecka i augusti kommer det att finnas möjlighet att ta del av det senaste inom kraftsystem och diskutera branschens framtid.

24 maj 2021 - Trygg elförsörjning


Tre dagars tillämpad utbildning för planeringsingenjörer

Hur ska man på bästa sätt utveckla framtida elnätsstrukturer på ett kostnadseffektivt sätt? Under hösten håller vi en tillämpad utbildning för planeringsingenjörer på elnätbolag med inriktning på de praktiska analyser som förekommer inom elnät.

20 apr 2021 - Trygg elförsörjning


Nyhetsarkiv