Ämnesområde

Trygg elförsörjning

Med nya förutsättningar för produktion, distribution och konsumtion ställs elnäten för nya utmaningar. Därför måste utformningen av våra nät ständigt utvecklas och nya strategier tas fram och användas för att möta utmaningarna.

Distribution av el är en fråga som under de senaste åren kommer allt mer i fokus när olika förändringar i samhället påverkar kraftsystemet. Vi har forskningssatsningar inom olika frågor, från förbättrad användning av hårdvara i elnätet till nya marknadsmodeller och digitala lösningar. Tillsammans med elnätsföretagen säkerställer vi att elnäten ska vara pålitliga och kunna kan erbjuda nya tjänster.

Ökade och mer varierande flöden i elnätet och en ökad sammanlänkning av olika energislag skapar utmaningar för en säker och tillförlitlig eldistribution. I våra program driver vi forskning för att möta ny teknik, nya marknadslösningar, nya tjänster och en hållbar utveckling.Hänt inom området

Baselinemetoder som underlättar handel med flexibilitet

Ökad elektrifiering och en ändrad produktionsmix medför nya utmaningar för elnätsföretagen. En ny rapport visar på metoder och principer som kan användas för att utvärdera flexibilitet på ett effektivt och transparent sätt.

29 apr 2022 - Trygg elförsörjning


Öga mot öga för CoordiNet i Madrid

Förra veckan träffades CoordiNets projektdeltagare Madrid under två dagar för att diskutera preliminära resultat från projektets olika delar. Fokus låg på arbetspaket 6 Market design and market platform: Lessons learned from demonstrations and recommendations to stakeholders.

4 apr 2022 - Trygg elförsörjning


En första glimt av CoordiNets roadmap

Vad är vägen till en samordnad elmarknad i Europa? CoordiNets tre demonstrationssiter i Spanien, Grekland och Sverige håller nu på att avsluta sina pilottester och resultaten sammanställs för att spridas innan projektet avslutas i juni. Men det här är bara början på resan som utvecklar flexibilitetsmarknader i Europa!

17 mar 2022 - Trygg elförsörjning


Möte med CoordiNets intressenter

I slutet av november hölls det tredje stakeholder forum i CoordiNet vars mål är att använda elnätet smartare och att definiera en rad produkter och tjänster för den europeiska flexibilitetsmarknaden.

13 dec 2021 - Trygg elförsörjning


Att hitta nya affärsmodeller för flexmarknader

Affärsmodeller för flexibilitetsmarknader var namnet på ett event lett av Framntidens elsystem.se i förra veckan. Det handlade om vad som är på gång i CoordiNet och SamspEl Arena.

1 dec 2021 - Trygg elförsörjning


Nyhetsarkiv