Ämnesområde

Trygg elförsörjning

Med nya förutsättningar för produktion, distribution och konsumtion ställs elnäten för nya utmaningar. Därför måste utformningen av våra nät ständigt utvecklas och nya strategier tas fram och användas för att möta utmaningarna.

Distribution av el är en fråga som under de senaste åren kommer allt mer i fokus när olika förändringar i samhället påverkar kraftsystemet. Vi har forskningssatsningar inom olika frågor, från förbättrad användning av hårdvara i elnätet till nya marknadsmodeller och digitala lösningar. Tillsammans med elnätsföretagen säkerställer vi att elnäten ska vara pålitliga och kunna kan erbjuda nya tjänster.

Ökade och mer varierande flöden i elnätet och en ökad sammanlänkning av olika energislag skapar utmaningar för en säker och tillförlitlig eldistribution. I våra program driver vi forskning för att möta ny teknik, nya marknadslösningar, nya tjänster och en hållbar utveckling.Hänt inom området

CIGRE 100 år

I år firar CIGRE sitt hundraårsjubileum. Under 100 år har CIGRE globalt engagerat yrkesverksamma inom kraftsystemområdet. Under en hel vecka i augusti kommer det att finnas möjlighet att ta del av det senaste inom kraftsystem och diskutera branschens framtid.

24 maj 2021 - Trygg elförsörjning


Tre dagars tillämpad utbildning för planeringsingenjörer

Hur ska man på bästa sätt utveckla framtida elnätsstrukturer på ett kostnadseffektivt sätt? Under hösten håller vi en tillämpad utbildning för planeringsingenjörer på elnätbolag med inriktning på de praktiska analyser som förekommer inom elnät.

20 apr 2021 - Trygg elförsörjning


Nu höjs effekten på de svenska flexmarknaderna!

Missa inte CoordiNet-forum som Energimyndigheten arrangerar torsdagen den 6 maj mellan 9 och 12.

12 apr 2021 - Trygg elförsörjning


Allt du vill veta om de svenska demonstrationerna

En ny rapport om den svenska demon har nu publicerats på EU-projektet CoordiNets officiella hemsida. Där finns allt om de svenska demonstrationerna av flexibilitetsmarknader som nu genomförs i Sverige.

15 mar 2021 - Trygg elförsörjning


Ett robust elnät

Den snabba utvecklingen med allt fler sammankopplade energisystem och digital utrustning som integreras i elnätet gör att samhället blir sårbart på nya sätt. Därför behövs mer kunskap om nya modeller och beslutsprocesser för elnätet som bidrar till ett mer robust, säkert och kostnadseffektivt elnätsystem.

10 mar 2021 - Trygg elförsörjning


Nyhetsarkiv