Ämnesområde

Trygg elförsörjning

Med nya förutsättningar för produktion, distribution och konsumtion ställs elnäten för nya utmaningar. Därför måste utformningen av våra nät ständigt utvecklas och nya strategier tas fram och användas för att möta utmaningarna.

Distribution av el är en fråga som under de senaste åren kommer allt mer i fokus när olika förändringar i samhället påverkar kraftsystemet. Vi har forskningssatsningar inom olika frågor, från förbättrad användning av hårdvara i elnätet till nya marknadsmodeller och digitala lösningar. Tillsammans med elnätsföretagen säkerställer vi att elnäten ska vara pålitliga och kunna kan erbjuda nya tjänster.

Ökade och mer varierande flöden i elnätet och en ökad sammanlänkning av olika energislag skapar utmaningar för en säker och tillförlitlig eldistribution. I våra program driver vi forskning för att möta ny teknik, nya marknadslösningar, nya tjänster och en hållbar utveckling.Hänt inom området

Pressmeddelande: Energibranschen investerar i forskning om hållbara elnät

Nu startar Energiforsk och 47 aktörer från energibranschen forskningsprogrammet "Elnätens hållbara teknikutveckling och digitalisering" med en budget på totalt 11 miljoner kronor.

20 mar 2023 - Trygg elförsörjning


Ansökan är öppen: presentera på CIGRE Session 2024

Vill du medverka som författare till en artikel eller poster som presenteras under CIGRE Session 2024? Nu är ansökningen öppen för forskare som vill delta.

31 jan 2023 - Trygg elförsörjning


Lär dig mer om standarder för elnät – gå med i CIM-nätverket

Vill du få nyheter och lära dig mer om EU:s standarder för elnät? Nästa träff är redan den 9 februari och det finns plats för fler deltagare.

18 jan 2023 - Trygg elförsörjning


Pressmeddelande: Om sju år kan alla nya bilar som säljs vara elbilar

År 2030 kan alla bilar som säljs i Sverige vara rena elbilar. Men om inte förutsättningarna att ladda förbättras tillräckligt kan andelen stanna på 75 procent. Till 2030 kommer fordonsflottan i landet bestå av cirka 50 procent laddbara bilar i form av rena elbilar och hybrider, enligt en rapport som Power Circle och Sweco tagit fram på uppdrag av Energiforsk.

22 dec 2022 - Trygg elförsörjning


Representanter från elnätsföretag sökes till Energiforsks SEK-program

Vill du vara elnätsbranschens representant i TK 56 Tillförlitlighet eller TK IoT, Internet of Things? Välkommen med din ansökan!

9 dec 2022 - Trygg elförsörjning


Nyhetsarkiv