Ämnesområde

Vattenkraft och kärnkraft

Vattenkraft och kärnkraft är två viktiga delar i nordisk elproduktion. Vattenkraften svarar för nästan hälften av den svenska elproduktionen och är en viktig resurs för att reglera kraftsystemet när efterfrågan ökar och minskar. Kärnkraftanläggningarna åldras och behöver kunna drivas säkert i minst 50 år.

Vattenkraften är förnybar och har liten klimatpåverkan. Vår forskning skapar ny kunskap och kompetens som utvecklar vattenkraften. Det övergripande målet är att vattenkraften i Sverige ska fortsätta att utvecklas för att säkerställa den unika rollen som vår viktigaste förnybara källa för el och den viktigaste resursen för att balansera kraftsystemet. Vår forskning bidrar till en mer säker, effektiv och lönsam vattenkraft - en viktig del i det uthålliga energisystemet.

Att utnyttja kärnkraft för elproduktion ger låga utsläpp av koldioxid, men de befintliga anläggningarna åldras och behöver därför underhållas rätt för att kunna drivas på ett säkert sätt. Forskning- och utveckling handlar om frågor kring åldrande, hur befintlig anläggningars hållfasthet minskar och hur man kan kontrollera status på en anläggning. Syftet är att kunna driva de befintliga anläggningarna på ett säkert sätt i minst 50 år. Vi följer utvecklingen inom kärnkraftsområdet för att se vilka konsekvenser och möjligheter kärnkraften har i Sverige och övriga Norden.Hänt inom området

Licentiatseminarium inom vattenbyggnadshydraulik

Den 20 mars presenterar Pengua Teng sin licentiatuppsats CFD Modelling of Two-Phase Flows at Spillways Aerators på KTH. Forskningen ingår i området hydrologi och vattenbyggnadshydraulik och målet med projektet är att utveckla kunskap om strömningen i luftningsanordningen i utskov inom vattenkraft.

13 mar 2017 - Vattenkraft och kärnkraft


Goda möjligheter att bli ledande inom kärnkraftsmaterial

Tunga namn och ett bra program samlade i förra veckan drygt 90 personer från Sverige, Finland, Storbritannien, Schweiz, Japan, Kina och Belgien för en spännande konferens om framtiden för kärnkraft, politiskt och teknikmässigt.

30 jan 2017 - Vattenkraft och kärnkraft


Hans Blix får pris under vår kärnkraftkonferens

Under den inledande middagen till Energiforsks konferens Nuclear Technology and Policy Developments den 24 januari kommer Hans Blix att tilldelas Sveriges Kärntekniska Sällskaps hederspris.

12 jan 2017 - Vattenkraft och kärnkraft


Nyhetsarkiv