Standardisering

Energiföretagens standardisering

Betydelsen av en gemensam lösning med enhetliga och transparenta rutiner ökar inom energiområdet. Nya frågor kring hållbarhet och ursprungsgarantier för bioenergi är några exempel. Energiforsk erbjuder energibranschen hjälp att följa och påverka utvecklingen av standarder och riktlinjer inom energiområdet.

En standard är en gemensam lösning på ett återkommande problem. Genom att skapa enhetliga och transparenta rutiner som vi kan enas kring kan vi höja kvaliteten, undvika missförstånd och slippa uppfinna hjulet varje gång. När du använder en standard blir produktionen mer effektivare och resurssnål. Eftersom det blir tydligt vad en vara eller tjänst ska innehålla underlättar en standard också vid upphandling och när avtal skrivs.

Bevakar svenska villkor

Det är viktigt att energiföretagens erfarenheter och synpunkter kommer fram i arbetet med nya och förändrade standarder. Vi bevakar att svenska förhållanden blir belysta i det internationella standardiseringsarbetet. Det gör vi genom att se till att det finns representanter i standardiseringens olika kommittéer.

FoU + standard = sant

Genom att koppla ihop resultat från forskningen med standardiseringsarbetet ser vi till att tillgodose svenska företag och minska onödiga kostnader för våra inhemska energiföretag. Att vara med när en standard tas fram och införs är ett bra sätt att försäkra sig om att de investeringar som görs är långsiktiga och att en fri konkurrens mellan tillverkare garanteras.

–Det är viktigt att koppla ihop forskning och standardisering. Det har visat sig vara en av de snabbaste vägarna till innovation och utveckling, säger Susanne Stjernfeldt som är programansvarig för standardisering på Energifork.

Vi samordnar också energiföretagen med de företag och organisationer som har behov av internationella överenskommelser för att utveckla sina varor och tjänster inom energiområdet. Målet är att underlätta handel och innovation och att effektivisera verksamheter.

Läs mer om vår verksamhet via länkarna till höger.