Askprogrammet – miljöriktig användning av askor

Askprogrammet – miljöriktig användning av askor

Askforskning har bedrivits under många år i Sverige för att ta fram kunskap och stimulera användning av askor som reducerar risker för hälsa och miljö.