Nordeuropeiska Energiperspektiv - 30 Insikter och slutsatser

Nordeuropeiska Energiperspektiv - 30 Insikter och slutsatser

Nordeuropeiska Energiperspektiv NEPP är en omfattande forskningssatsning med fokus på omställningen av energisystemet. I denna broschyr kan du finna de trettio viktigaste slutsatserna från programmet.

Ladda ner