Processindustrin och nollvisionen

Processindustrin och nollvisionen

Svensk basindustri har en världsledande position inom hållbar tillverkning. Det beror på att vi har processer med unikt låga utsläpp av koldioxid. De totala, svenska utsläppen var knappt 54 miljoner ton 2014 varav cirka en fjärdedel, trots långtgående åtgärder, kom från processindustrin.

Det finns egentligen inga realistiska alternativ till koldioxidavskiljning och lagring, så kallad CCS, om utsläppen från processindustrin ska ha upphört år 2050. Tekniken skulle kunna hjälpa svensk industri att ta täten i hållbar produktion och bidra till ett utsläppsbegränsatsamhälle mot seklets mitt. I den här strategiska forsknings- och innovationsagendan beskrivs bakgrunden till koldioxidavskiljning och lagring i Sverige och vad som krävs av olika aktörer för att det ska bli verklighet i stor skala.

Energiforsk har tagit fram en dokumentation som beskriver bakgrunden till CCS i Sverige och vad som skulle krävas av olika aktörer för att CCS ska kunna bli verklighet i Sverige före år 2050.

Ladda ner